Meer priesterwijdingen in bisdom Antwerpen

Meer priesterwijdingen in bisdom Antwerpen

Meer priesterwijdingen in bisdom Antwerpen

Print
Antwerpen - Aartsbisschop Léonard had bij zijn aantreden gezegd dat hij werd wou maken van meer priesterroepingen, en hij lijkt woord te houden. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel komen er dit jaar vier nieuwe priesters bij, wat al geleden is sinds 1999, toen er ook in één jaar tijd vier nieuwe priesters gewijd werden.

Ook het bisdom Antwerpen doet het goed, met mogelijk drie, maar toch zeker minstens twee nieuwe priesters. Enkele weken geleden mocht bisschop Johan Bonny al een jezuïet priester wijden in de Xaveriuskerk in Borgerhout.

Op 29 juni zal de Antwerpse bisschop nog een monnik van de Trappistenabdij van Westmalle tot priester wijden in de abdijkerk in Westmalle. En later op dit jaar wordt ook nog eens van de seminaristen in het bisdom Antwerpen tot priester gewijd. De exacte datum ligt echter nog niet vast, het is ook mogelijk dat de wijding pas in 2014 gebeurt.

Vorig jaar was er slechts één priesterwijding in het bisdom Antwerpen, in 2011 helemaal geen en in 2010 ook één.

KMa
Archieffoto

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio