Groen en LDD: "Vlaams begrotingsevenwicht is fictief"

Groen en LDD: Vlaams begrotingsevenwicht is fictief

Groen en LDD: "Vlaams begrotingsevenwicht is fictief"

Print
De Vlaams begroting is fictief in evenwicht. Dat is een van de bevindingen in het rapport dat oppositiepartijen Groen en LDD maakten van de Vlaamse regering en dat ze dinsdag voorstelden in 'Terzake' op Canvas.

Elisabeth Meuleman, fractieleider van Groen in het Vlaams parlement, is geen voorstander van het jaarlijks nastreven van een begrotingsevenwicht. "Het beleid daar telkens aan aanpassen leidt tot een stop-and-go-beleid", zegt ze. "Met grote onzekerheid bij de bedrijven tot gevolg."

Maar zelfs het evenwicht op zich is volgens de twee partijen een leugen. "Om te beginnen zijn de inkomsten sinds 2010 met 3,3 miljard gestegen, in volle crisis", zegt Lode Vereeck (foto) van LDD. "Bovendien zijn de schulden opgelopen tot bijna 7 miljard euro, worden er gronden verkocht en komt de zesde staatshervorming op ons af."

Volgens Vereeck neemt de regering niet de nodige budgettaire voorzieningen voor de nieuwe bevoegdheden die naar Vlaanderen komen. Om de werkloosheid aan te pakken, hebben de twee oppositiepartijen zo hun eigen strategieën. Vereeck vindt dat alle subsidies voor het flankerend beleid voor werkgelegenheid kunnen worden geschrapt, waarna dat geld kan worden gebruikt om de loonkosten te drukken. Meuleman zoekt eerder inspiratie in het zuidelijke landsdeel, waar duizenden jobs werden gecreëerd met een nieuw Marshallplan.

Open Vld


Open Vld laat dinsdagavond in een mededeling weten dat Vlaanderen volgens hen stil staat. "Dat Wallonië anno 2013 meer jobs creëert dan Vlaanderen en minder werkzoekenden telt dan voor de crisis is verdienstelijk. De Vlaamse regering lacht verblind van zelfingenomenheid", zegt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

"Vooruitgang ligt bij diegene die taboeloos en daadkrachtig willen hervormen mét klemtoon op lasten verlagen, vereenvoudigen en activering. Wie werkt moet beloond worden. De Vlaamse regering doet het omgekeerde: ze geeft premies voor mensen die deeltijds werken en ze schafte de jobkorting af."

Foto Photo News

Nu in het nieuws