Politie matig positief over psychisch gestoorde mensen

De politie staat "matig positief" tegenover personen met een psychische stoornis, maar een vijfde is erg negatief. Dat blijkt uit een scriptie van Veerle Van Gampelaere (criminologie, Universiteit Gent), die zopas in de Mechelse Dossinkazerne de jaarlijkse prijs van het Centrum voor Politiestudies heeft gekregen.

tmas

In 2010 werden in Vlaanderen 52.730 mensen in vrijheid behandeld voor hun psychische problemen. Personen met een psychiatrische stoornis hebben vijf keer meer kans om een geweldsmisdrijf te plegen en zeven keer meer kans om slachtoffer te worden van een misdrijf. Gemiddeld 7% van de contacten die de politie heeft met de bevolking bestaat uit contacten met mensen met een psychiatrische stoornis.

Jonathan Jacob

Je zou het zo niet geloven als je de beelden van de behandeling van Jonathan Jacob in een Mortselse politicel zag, maar toch heeft een nipte meerderheid van de politie een eerder positieve houding tegenover mensen met een geestelijke stoornis. Dat stelde Veerle Van Gampelaere vast.

Zij onderzocht de visie op psychiatrische stoornissen bij 151 representatief gekozen Gentse politiemensen. En ze won daarmee de prijs voor de beste scriptie van het Centrum voor Politiestudies.

Er rijst geen eenduidig beeld op. Wel staat een nipte meerderheid matig positief. Ze zien psychisch gestoorde mensen niet als minderwaardig of als een extreme bedreiging voor de maatschappij. Maar ze vinden ze wel "een beetje gevaarlijker" dan de rest. Toch is tussen een vijfde en een vierde (al naargelang de vraag die wordt gesteld) uitgesproken negatief.

* 53,3% vindt dat er onvoldoende opvang is voor psychiatrische patiënten. De meerderheid wil die opvang ook in de lokale gemeenschap.

* 56% vindt dat de politie veel tijd in psychiatrisch gestoorde personen moet steken en 40% vindt niet dat psychiatrische patiënten een benadeelde groep is die meer aandacht verdient. Maar ook 66,2% vindt dat het hun verantwoordelijkheid is om de best mogelijke zorg te geven aan mensen met een psychiatrische stoornis.

* 6% vindt dat psychiatrisch gestoorden afgezonderd moeten worden en 19,4% meent dat die mensen de samenleving tot last zijn.

* 30% vindt dat minder benadrukt moet worden dat de bevolking beschermd moet worden tegen psychiatrische patiënten, maar eveneens 30% vindt dat dit nu net wél moet.

* Liefst 44% is niet voor en niet tegen de stelling dat de samenleving toleranter tegenover psychisch gestoorden moet staan.

Leeftijd en anciënniteit

Geslacht, dienst (wijkwerking, interventie, recherche) en diploma spelen geen enkele rol bij de houding tegenover mensen met een psychische stoornis. De leeftijd en de anciënniteit wel. Hoe ouder en hoe meer anciënniteit, hoe positiever.

Er is een grote ontevredenheid omdat de politie-opleiding te weinig aandacht aan psychische stoornissen besteedt.

VAN GAMPELAERE, V., Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis?, 2013, 170 p., Maklu, Antwerpen.

Lees ook: Wat loopt mis bij de politie-opleiding?

JDW Archieffoto

Vastgoed

Jobs in de regio