Camera's schrikken vooral overlastplegers af

Camera's schrikken vooral overlastplegers af

Camera's schrikken vooral overlastplegers af

Print
Camera's halen wel degelijk iets uit. Ze schrikken overlastplegers af. Niet alleen in de buurt waar die camera's hangen, maar ook in de nabije omgeving, daalt de overlast. Dat blijkt uit een studie van de Ipsoc in Kortrijk in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken.

Vaak hoor je critici zeggen dat camera's niets uithalen in de strijd tegen de criminaliteit. Dat blijkt dus niet waar te zijn. De wetenschappers van de Ipsoc in Kortrijk gingen in zeven Belgische steden het preventief, afschrikkend effect van camera's na. Welke steden dat zijn, willen ze niet bekend maken, maar er zijn geen Antwerpse of Limburgse steden bij. Wat zijn hun belangrijkste bevindingen:

* In buurten waar camera's worden opgehangen daalt de overlast. Maar ook het aantal diefstallen, beschadigingen en (verrassend) zelfs de gevallen van fraude en bedrog gaan omlaag. En telkens is de daling van de criminaliteit in de buurt waar camera's hangen sterker dan de stijging van die criminaliteit in buurten uit de omgeving (zogenaamde "bufferbuurten"). Er is dus maar een beperkt verplaatsingseffect.

Overlastfeiten dalen door camera's echter in beide buurten tegelijk. Voor die feiten is het preventief effect dus het sterkst. Maar, zo waarschuwen de onderzoekers, de situaties kunnen erg verschillen tusssen de steden.

En op geweld en bedreiging hebben camera's geen effect, vermoedelijk omdat deze misdrijven erg impulsief gebeuren.

Veiliger gevoel

* De burgers geloven in het nut van camera's en hebben niet het gevoel dat ze een privacyprobleem creëren. Maar ze kunnen slechts matig inschatten of in hun buurt camera's hangen of niet. Op plaatsen waar camera's hangen én in de buurten daarrond voelen de mensen zich veiliger.

Als echter alleen maar camera's worden geplaatst is het effect op de onveiligheidsgevoelens beperkt. Buurtacties kunnen samen met camera's of zelfs met pictogrammen zonder camera's (!) het veiligheidsgevoel optimaliseren.

* Cameratoezicht heeft een meerwaarde bij de opheldering van feiten.

Live toezicht

* Het belangrijkste positief gevolg van camera's is dat de politie gerichter kan tussenkomen. Interventies kunnen sneller en efficiënter worden. Maar dan moet er wel "live toezicht" bij de camera's zijn.

* Camera's werken het best waar echt veel aan de hand is. Daarom zijn verplaatsbare camera's efficiënter dan een vast cameracircuit, net omdat het mogelijk is om te focussen op hot spots, hot times en hot crimes.

Niet in de hele stad

* Het is belangrijk om veelvuldig mee te delen dat ergens camera's hangen, niet zozeer vanwege de privacy, maar vooral omdat dit het veiligheidsgevoel van de burger verhoogt.

* Het afschrikkend effect van camera's vermindert als je er overal in de hele stad hangt. De criminelen hebben dan geen "verplaatsingsmogelijkheden" meer en ze raken ook aan de camera's gewoon.

MORTELE, J., e.a., Cameratoezicht in de openbare ruimte. Ook wie weg is, is gezien?, 2013, Maklu, Antwerpen, 195 p.

Lees ook: Helft Vlaamse gemeenten heeft camera's hangen

JDW

Nu in het nieuws