Stad wil taxi- en hotelbedrijf weg

Een uitbater van een taxibedrijf heeft zich illegaal gevestigd in een villa aan de Parklaan. Bovendien verhuurt de man ook nog eens op illegale twee luxehotelkamers op hetzelfde adres. En alles via een al even illegale reclamezuil in de tuin. En er is er ook nog eens een illegaal zwembad aangelegd.

drombouts

BioTaxi (en BioHotel) aan de Parklaan is al een tijdje operatief, maar de laatste uren lijken stilaan geslagen. Het bedrijf lijkt met heel wat zaken niet in orde te zijn.

De eerste vaststellingen dateren al van het najaar van 2011. Toen dook plots in de tuin van de villa een opvallende reclamezuil op met daarop de reclame voor het taxibedrijf én hotel op hetzelfde adres. Na een reeks aanmaningen deed E. een regularisatieaanvraag maar die bleek onvolledig te zijn. Pogingen tot bemiddelingen leverden niets op zodat er een pv volgde.

"De zone is ingekleurd als residentiëel wonen. Een bedrijf en laat staan een hotel (in dit geval ook voor rendez-vousafspraakjes, red), zijn uit den boze", zegt burgemeester Erwin Brentjens (N-VA).

Vorige zomer deed de eigenaar opnieuw een regularisatie, maar die werd (opnieuw) geweigerd. Een recente controle maakte duidelijk dat er echter nog altijd niets veranderd is. "En dat is dus niet meer tolereerbaar", aldus Brentjens.

"We hebben ondertussen ook al gelijk gekregen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Het dossier zit nu bij de Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als ook die ons nog eens gelijkgeeft, en dat zijn de verwachtigen, dan zullen we overgaan tot een gerechtelijke procedure."

De uitbater, E., is zich van geen kwaad bewust. "We zijn bezig alles in orde te brengen. Die zuil? Staat op privéterrein, geen vergunning nodig. Voor de hotelkamers? Het is mijn huis. Niets voor nodig."

Lees meer in Gazet van de Kempen.

TOON VERHEIJEN

Foto Mia Uydens

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio