Antwerps Hof wil advocaten die procedures misbruiken beboeten

De hoven moeten aan advocaten die de procedures misbruiken om nodeloos in beroep te gaan een boete kunnen opleggen. Dat is één van de voorstellen van de Antwerpse eerste voorzitter van het Hof van Beroep, Michel Rozie. Hij schrijft dat in zijn jongste jaarverslag over de werking van het Antwerpse Hof van Beroep in 2012.

jatimmermans

Op het Antwerpse Hof van Beroep duurt het steeds langer eer een burgerlijke zaak (echtscheiding, bouwgeschil, aansprakelijkheid…) wordt behandeld. Normaal gezien moet er na 12 maanden een datum zijn waarop een zaak kan gepleit worden, maar het Hof kwam in 2012 aan 14,5 maanden en bij de kamers met drie rechters zelfs aan 17 maanden.

Even hard gewerkt

Nochtans wordt er even hard gewerkt, zelfs meer dan vroeger. Tussen 2003 en 2012 steeg het aantal arresten in de burgerlijke kamers met 21,5%. De oorzaak van die groeiende achterstand ligt alleen in de enorme toename van het aantal nieuwe burgerlijke zaken, met 16% in vergelijking met 2003. Vooral sinds 2009 is er een steile klim.

Beroep afremmen

Voorzitter Michel Rozie stelt een reeks maatregelen voor aan het parlement om de achterstand in burgerlijke zaken niet nog verder te doen toenemen en het aantal beroepen in die zaken af te remmen.

* Geschillen van minder dan 2.840 euro zouden niet meer in aanmerking mogen komen voor hoger beroep. Nu is die som nog 1.860 euro. Ze dateert uit 1992. Als je ze gewoon nog maar koppelt aan de inflatie, dan komt ze op 2.840 euro. De Kamer besloot al om de som op te trekken tot 3.000 euro, maar onder druk van de vrederechters wil de Senaat die som weer doen zakken tot 2.500 euro.

* Alle feitenrechters zouden zich tot het Hof van Cassatie moeten kunnen wenden met een "prejudiciële vraag" als een wet onduidelijk is. Dat zou veel minder zaken voor het Hof brengen.

* Er zou nog uitsluitend hoger beroep mogen zijn tegen een eindvonnis, niet meer tegen tussenvonnissen.

* In bouwzaken, waarvan het aantal op het Antwerpse Hof onrustbarend stijgt, zou meer gebruik moeten worden gemaakt van bemiddeling.

Procesmisbruik

* Procesmisbruik moet meer worden bestraft. En vooral: men zou de advocaat moeten kunnen beboeten in plaats van de burger die nodeloos in beroep is gegaan.

* Alle vonnissen waarbij alle partijen zich hebben kunnen verdedigen zouden onmiddellijk uitvoerbaar moeten zijn.

Strafzaken

In strafzaken is er geen gerechtelijke achterstand op het Antwerpse Hof. Er waren 14 assisenzaken in 2012, die ietwat korter duurden dan het jaar voordien.

Gebouw

Het rapport is ook erg negatief over het gebouw van het Hof aan de Waalse Kaai. "Dat is opgetrokken in 1974 om een derde van het huidige personeelsbestand te huisvesten voor 20 jaar. Deze gebouwen zijn nu 38 jaar in gebruik en ze voldoen niet meer aan de hedendaagse normen, noch op het vlak van capaciteit, structuur, veiligheid, noch op het vlak van welzijn en comfort voor het personeel en de bezoekers. Er wordt door de regie der gebouwen nog slechts geïnvesteerd in onderhoud en wij beschikken niet over een budget om verbeteringen door te voeren. Er wordt lokaal geen noemenswaardig gebouwenbeleid gevoerd."

Lees ook: Interview met Michel Rozie

JDW

Archiefbeeld Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER