Verkeersborden

De Lange Dijkstraat en de omliggende straten Putteveld en Hoeksken in het gehucht Lutterzele krijgen nieuwe verkeerssignalisatie na de heraanleg. De oorspronkelijke zebrapaden worden verwijderd. Het Hoeksken wordt een woonerf, dus daar moet trager gereden worden. SVOV

De Brant Frederik

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio