"Veerkrachtig ACW komt sterker uit de orkaan"

De christelijke arbeidersbeweging ACW is intern versterkt uit de afgelopen moeilijke periode gekomen. "Het graan blijft staan, ook na de orkaan", benadrukte ACW-voorzitter Patrick Develtere woensdagavond tijdens zijn speech naar aanleiding van Rerum Novarum, de pauselijke encycliek die aan de basis ligt van de beweging. Dieper ging Develtere niet meer in op Arco.

tmas

"Hoe moeilijk de afgelopen periode ook was, het mooie aan dit verhaal is dat het ons intern versterkt heeft. (...) Velen zijn gaan beseffen hoe mooi en hoe krachtig onze beweging wel is", stak Develtere van wal. Het gemeenschappelijk engagement om een sterk middenveld te vormen is bij het ACW en zijn partnerorganisaties volgens de voorzitter alleen maar toegenomen. "Het middenveld is springlevend en veerkrachtig."

"Het besef is gegroeid dat we samen zoveel krachtiger zijn dan de optelsom van de aparte onderdelen. Het is door ons gezamenlijk optreden dat we de laagste uitkeringen en het vakantiegeld voor andersvaliden hebben kunnen verhogen, ook in crisistijd. (...) Het is door onze krachten te bundelen met andere organisaties dat ACV en ACW druk blijven uitoefenen op de Vlaamse regering om alsnog een studietoelage toe te kennen aan zowat 3.000 gezinnen die hun aanvraag te laat indienden."

Betaalbare energie

Develtere hamerde woensdagavond ook op betaalbare energie. "Lucht, wind, zon en licht zijn van iedereen", klonk het. "Daarom vragen wij een wettelijk initiatief dat alle energieproducenten verplicht om burgers structureel te laten participeren in investeringen in hernieuwbare energie." Minstens 20 procent van de aandelen moet daarbij volgens het ACW naar de burgers gaan en er moet aandacht zijn voor de ondersteuning van mensen met een laag inkomen om hun energiekosten substantieel te verlagen.

Develtere richtte ook zijn dank aan de "duizenden vrijwilligers" binnen het ACW of een van zijn partnerorganisaties. "Vlaanderen staat in Europa aan de top qua vrijwilligerswerk. Twintig procent van de mensen steekt daar wekelijks 4 à 5 uur in. Gratis en voor niets. Goed voor hen, goed voor hun medemens, goed voor de samenleving en ook goed voor de economie. Wist u dat het verenigingsleven even belangrijk is voor de economie als de bouwsector? Daar zijn wij heel fier op en daar danken wij jullie duizendmaal voor."

Middenveld

Ook het gestructureerde middenveld dat op lokaal, regionaal, Vlaams en federaal niveau mee het beleid wil blijven bepalen, is volgens Develtere meer dan ooit nodig. "De vele overleg- en adviesorganen zijn geen overbodige kosten op de begroting. Voor ons zijn ze een essentieel onderdeel van onze democratie. (...) Evenzo blijven de vakbonden, ziekenfondsen, sociale ondernemingen en sociaal-culturele verenigingen cruciale actoren in een goedwerkende democratie. Zij zijn de beste garantie op het behoud en het versterken van ons sociaal welvaartsmodel. Zij zijn de sterkste dam tegen liberale en conservatieve krachten die ons welvaartsmodel willen uithollen."

"Het middenveld laat zich niet verzwakken", benadrukte Develtere. "We volgen het motto: ieder voor allen, allen voor ieder. (...) We verzetten ons samen tegen de boodschap van 'rien ne va plus', tegen de boodschap dat onze economie en onze samenleving aan de afgrond staan en dat we ons best terugplooien op onszelf. (...) Ook tegen de boodschap dat groeiende ongelijkheid onvermijdelijk is. Wij gaan niet voor minder, maar voor méér positief denken."

Vernieuwingsoperatie

Het ACW zet volgens Develtere zijn vernieuwingsoperatie daarom onverminderd voort. De structuren zullen aangepast worden aan de moderne samenleving en het personeel ingezet daar waar het meest bijgedragen kan worden. "We weten dat we de tering naar de nering moeten zetten en zullen nog meer dan in het verleden als een netwerk functioneren." Het ACW maakt momenteel werk van zijn "Lenteconsultatie" en zal binnenkort ook een brede consultatie organiseren bij zijn vrijwilligers. Al die ideeën worden dan samengebracht tijdens de ACW-Raad op 20 juni.

Belga Archieffoto

Vastgoed

Jobs in de regio