Nederlands als thuistaal verliest terrein in de Kempen

Steeds meer kinderen en jongeren uit het basisonderwijs in de Kempen spreken thuis geen Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA) opvroeg bij minister van Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen Pascal Smet.

Vooral in Turnhout en Lier is de situatie zorgwekkend. Er moeten meer acties ondernomen worden om het Nederlands weer een plaats te geven binnen anderstalige gezinnen, stelt Vera Celis.

Sinds het schooljaar 2007-2008 wordt er aan de ouders van alle leerlingen uit het gewoon basisonderwijs een formulier voorgelegd dat naar de thuistaal van de leerling peilt. De ouders moeten dan aankruisen welke taal de leerling meestal met de vader, de moeder, de broers en zussen en de vrienden spreekt. Ze hebben hier de keuze uit Nederlands, Frans of een andere taal.

De cijfers voor het schooljaar 2011-2012 zijn opmerkelijk. In Turnhout spreekt noch hoort 15% van de kinderen thuis Nederlands. Ook in Lier (13%), Arendonk (11%), Mol (10%), Herentals (7%) en Geel (7%) liggen de aantallen hoog. Deze cijfers tonen een zorgwekkende evolutie in het onderwijslandschap.

Een afwezigheid van het Nederlands in de thuissituatie zorgt er vaak voor dat de kennis ervan bij vaak onvoldoende is en kinderen ook niet voldoende oefenkansen krijgen. Deze cijfers kan men niet negeren en vereisen enorme extra inspanningen op vlak van taalverwerving en ?remediëring, reageert Vera Celis. Enkel op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat deze leerlingen later volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving en de arbeidsmarkt.

De beheersing van meerdere talen is zeker een troef, maar een goede kennis van het Nederlands blijft noodzakelijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij.

N-VA pleit om deze reden om een versterking van het engagement van ouders ten opzichte van de Nederlandse taal. Ouders moeten worden aangemoedigd om gebruik te maken van het aanbod aan Nederlandse lessen. De Huizen van het Nederlands spelen daarbij een zeer belangrijke rol. N-VA staat ook achter de recente maatregelen die de Vlaamse Regering getroffen heeft om de kennis van het Nederlands bij kinderen en jongeren te verbeteren. Hiertoe behoren instrumenten zoals taaltesten, taalbaden en bijspijkerlessen om achterstanden te detecteren en te remediëren. Dit vergroot namelijk hun onderwijskansen en kansen op de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we ook deze jongeren zelfredzaam maken in onze maatschappij. Nederlands is de gemeenschappelijke taal die we allemaal moeten begrijpen om optimaal te kunnen samenleven, voegt Celis toe.

Marc Leysen

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio