Eenheidsstatuut slechts 0,12 procent effect op loonkost volgens ACV

Eenheidsstatuut slechts 0,12 procent effect op loonkost volgens ACV

Eenheidsstatuut slechts 0,12 procent effect op loonkost volgens ACV

Print
Een geharmoniseerd statuut tussen arbeiders en bedienden in ons land, met een opzeg van één maand per begonnen dienstjaar en het afschaffen van de carensdag, zou slechts een effect op de loonkost hebben van +0,12 procent. Dat berekende de christelijke vakbond ACV als reactie op de dramatische cijfers die werkgevers de afgelopen weken lanceerden.

De vakbond erkent dat bepaalde sectoren effectief met een grotere meerkost zullen geconfronteerd worden, maar daartegenover staan ook terugverdieneffecten voor andere sectoren. "De verschillen zouden kunnen worden opgevangen met een solidariteitsmechanisme", luidde het maandag op een persconferentie. Er resten nog ongeveer zestig dagen, tot 8 juli, voor er in het dossier arbeiders-bedienden een oplossing moet worden gevonden. Na die datum kan iedere arbeider die zich gediscrimineerd voelt naar de rechter stappen om compensatie te eisen. Omdat het overleg tussen de sociale partners niets opleverde, heeft de federale regering het dossier naar zich toe getrokken. Maar op het middenveld groeit de zenuwachtigheid, vooral de werkgevers waarschuwden recent voor een explosie van de loonkosten in heel wat sectoren.

Het ACV, dat voorstander is van een evenwichtige oplossing, zette maandag in het debat de puntjes op de i, zich beroepend op cijfers van de RSZ en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Een extra loonhandicap van 2 à 4 procent zoals het VBO beweert, klopt niet volgens de vakbond. "Men heeft daarvoor enkel rekening gehouden met de situatie in een tiental bedrijven met een zeer hoog aantal arbeiders, met een relatief lange loopbaan en een hoog aantal ontslagen", aldus nationaal secretaris Mathieu Verjans. "Het is foutief dat voor te stellen als de gemiddelde loonkoststijging voor de hele Belgische economie."

Belga

Foto: Belga

Nu in het nieuws