Het Willemsfonds praat met de Marokkaanse gemeenschap

Het Willemsfonds praat met de Marokkaanse gemeenschap

Het Willemsfonds praat met de Marokkaanse gemeenschap

Print
Deurne - Het Willemsfonds wil niet aan de zijlijn blijven staan in het debat over de diversiteit in de stad. En organiseerde een gesprek met mensen van Marokkaanse origine.
De leden van de afdeling Deurne verzamelden in ontmoetingscentrum Atlas voor wat volgens voorzitter Arthur Vandervee een "samenspraak" zou worden.
Aan de hand van stellingen gaven gastsprekers hun visie over thema's van de diversiteit. Naast voorzitter Vandevee zelf zaten Rachid Atia, publiekswerker van Atlas, Sadik Akhandaf van de socio-culturele organisatie Safina en theatermaker Johan Petit in het paneel.

Akhandaf vertelde: "De eerste Maghrebijnse migranten kwamen hier zonder opvang of begeleiding aan. Hun kinderen, de 2de generatie, werden hier het slachtoffer van. Maar de 3de generatie is bezig de achterstand in te lopen". Over taal was iedereen het eens dat kennis van het Nederlands onontbeerlijk is. Maar, zo klonk het fijntjes, Vlamingen spreken in het buitenland toch ook alleen maar Europese talen.

Vandervee meende dan weer dat moslims het moeilijk hebben: "Hun godsdienst wordt in het land van herkomst alom beleden maar is hier een minderheidsgodsdienst". Rachid Atia waarschuwde er echter voor om minuscule initiatieven als Sharia4Belgium te veralgemenen. Volgens hem is net de scheiding van Kerk en staat de aantrekkingskracht voor vele moslims. Johan Petit heeft ervaring met het onderwijs: "Het basisonderwijs heeft zich aangepast aan de diverse maatschappij. Het grote probleem blijft echter het secundaire onderwijs."

Het thema "aanpassen" bracht enige opwinding teweeg. Maar Atia vond niet dat deze of gene groep zich moet aanpassen. Wel moet iedereen zich aanpassen aan de veranderende tijden. "Denk niet in ?wij-zij' termen en spreek niet telkens in beschuldigingen. Want daarmee drijf je een gemeenschap in een isolement", bezwoer hij de aanwezigen.

Wilfried Defillet
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio