Vierde editie 'Duvel on tour' mikt op minstens 4.000 deelnemers

Een recreatieve, sportieve gezinsdag en tevens het goede doel steunen, de dovensinstelling De Kinkaard, het kan door woensdag 1 mei aan de fietstocht 'Duvel on Tour' deel te nemen. “In 2010 kwamen 150 deelnemers aan de start. We gaan er van uit dat er nog heel wat groeipotentieel zit op dit fietsevenement. Dit jaar hopen we minstens 4.000 fietsende deelnemers aan de start te brengen", legt organisator Kris Baert (Duvel) uit. De organisatie is er zich van bewust dat ondanks alle inspanningen om deze fietstocht langs 'Duvelse' wegen doorheen Klein Brabant, Vaartland en de Rupelstreek aantrekkelijk te maken, er altijd wel wat extra’s moet zijn. De mogelijkheden van ‘nieuwe’ toeristische leuke plekjes en of bezienswaardigheden raakt eens uitgeput. “Om de massa te blijven aanspreken roepen we iedereen op om met suggesties voor de dag te komen. Wij willen echt wel luisteren als organisatie om te kijken of we aan deze formule blijven vasthouden of ze kunnen bijschaven. Bovenal blijven we zeggen dat dit een gezins-fiets-tocht is die louter op recreatieve leest is geschoeid en geen ruimte laat voor hardrijders", vertelt Kris Baert.

boey jan

Praktisch

Een inschrijving kost 6 euro waarvan 3 euro naar De Klinkaard gaat. Vrij vertrekken tussen 9 en 14 uur in ofwel The Boathouse (Heindonk) of het Duvel Depot in Breendonk(Puurs). U heeft de keuze uit een kleine toer, omgeving Hazewinkel met vertrek in Heindonk of de grotere tour vanuit Breendonk, of de combinatie van beiden. In het depot gratis een Duvel en concert, Sashuis Klein-Willebroek: overzichtstentoonstelling schippersdorp, museum Rupelklei (Terhagen-Rumst) met de steenbakkersnijverheid, Boathouse Heindonk concert en op Hazewinkel Kidparcours, Raadzaal (Ruisbroek) foto-expo, Fort Van Liezele in Puurs, enz. U krijgt een stempelkaart waarmee u een jaar lang gratis Duvel kan winnen, beperkt tot een bak per maand. www.duvelontour.be

De Klinkaard Het huis De Klinkaard voor doven en slechthorenden met al dan niet bijkomende beperking bevindt zich in de JF Willemsstraat in Boom. Er wonen 26 mensen die er werken, koken, strijken en allerlei nuttige bezigheden ontwikkelen zoals het maken van zeepjes. Speciaal voor deze 'Duvel on Tour' wordt een beperkte oplage gemaakt van een klein Duvel-glas in zeep. In tegenstelling tot wat Kris Baert trachtte te 'verkopen' ruikt het zeepje gelukkig niet naar Duvel. "Met de opbrengst van zeep, maar vooral de ondersteuning via de inschrijvingen, wil De Klinkaard een of twee tandems met elektrische ondersteuning aankopen voor haar bewoners", zegt directeur Kris Verhelst. www.deklinkaard.be Jan BOEY

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio