Bracke wil bedelarij strafbaar maken

Siegfried Bracke (N-VA) wil dat bedelen opnieuw strafbaar wordt. Alleen zo kan efficiënt opgetreden worden tegen de georganiseerde bedelbendes die Gent onveilig maken. Bracke zegde dat in de Kamercommissie Justitie waar hij de mening van minister van justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) hierover vroeg.

jdewit

In Gent heb je nogal wat agressieve bedelaars die wandelaars uitschelden en bedreigen. Ze worden met busjes opgehaald en 's avonds wordt hun geld afgenomen door bendeleiders. Maar de Gentse politie kan niets doen, want de "slachtoffers" van deze vorm van uitbuiting ontkennen dat ze verplicht worden te bedelen en hun geld moeten afstaan.

Turtelboom zegde dat ze voorlopig "noch voor, noch tegen een verbod op bedelarij is". Ze heeft een werkgroep opgericht om na te gaan welke maatregelen moeten worden genomen om bedelarij in het kader van mensenhandel tegen te gaan.

Die werkgroep bestaat uit het college van procureurs-generaal, de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid en Justitie. Ze concentreert zich voorlopig op de situatie in Brussel. Turtelboom wil de resultaten van die werkgroep afwachten.

Tot 1993 waren landloperij en bedelarij strafbaar. Sinds dan niet meer. Men vond toen dat de wet "armoede bestrafte". Door de wet van 2005 is het uitbuiten van bedelaars en het aanzetten tot bedelarij strafbaar als mensenhandel. Bedelarij zelf is niet strafbaar.

Volgens Turtelboom vielen er ook al veroordelingen op basis van de wet van 2005, onder andere in Nijvel, waar een leider van een bedelbende liefst zes jaar cel kreeg.

Lees ook: Boetes voor mensenhandel worden enorm verzwaard

JDW