Wielrenners zijn binnenkort bedienden

Een wielrenner zal in de toekomst door de Sociale Zekerheid beschouwd worden als een bediende in dienst van de Koninklijke Belgische Wielerbond. Dat is de teneur van een wetsvoorstel van Carina Van Cauter (Open Vld) dat dinsdag door de Kamercommissie Sociale Zaken unaniem werd aangenomen, op een onthouding van N-VA na.

drombouts

Vandaag rijden heel wat Belgische profrenners bij buitenlandse ploegen. Belgische renners die hun domicilie in België hebben, krijgen een licentie van de Belgische Wielerbond die eveneens hun officiële werkgever is. Dit betekent dat de bond de bijdragen voor de sociale zekerheid dient te betalen. Heel wat Belgische wielrenners rijden echter voor buitenlandse teams, die hun renners op zelfstandige basis aanwerven en dus niet begrijpen waarom zij sociale zekerheidsbijdragen zouden moeten betalen, licht Van Cauter toe.

Op basis van overleg met de rennersvakbond Sporta en de UCI houdt het wetsvoorstel vast aan het onweerlegbaar vermoeden dat een eliterenner met contract een werknemer is van de Belgische Wielerbond. "Deze aanpassing aan de wetgeving is een goede zaak voor de profrenners die aan de slag zijn bij een buitenlands team", meent Carina Van Cauter. "Zo kregen profrenners Ben Hermans, Sebastien Rosseler en Jan Ghyselinck twee jaar geleden nog bijna een startverbod op het Belgisch Kampioenschap omdat hun sociale bijdragen niet betaald waren".

De Belgische Wielerbond zal het afleveren van een licentie afhankelijk kunnen maken van een waarborg door derden. De buitenlandse ploeg zal deze moeten verschaffen aan de bond ter waarde van de sociale zekerheidsbijdragen voor de periode dat de licentie geldig is, zijnde één jaar. Het wetsvoorstel vervangt voorts het statuut van arbeider door dat van bediende. "De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars stelt namelijk dat sportbeoefenaars bedienden zijn en geen arbeiders", aldus de Open Vld'ster.

Belga