Nog niet te laat voor School- en studietoelagen 2012-2013

Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het indienen van een school- en studietoelage voor het schooljaar 2012-2013 kan nog tot en met 1 juni 2013.

Tilborghs Margo

Kleuters, kinderen uit het lager onderwijs en jongeren uit het (deeltijds) secundair onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.

Op de website www.studietoelagen.be kan digitaal een aanvraag ingediend worden of de formulieren kunnen worden gedownload en afgedrukt. Heb je hulp nodig bij het invullen kan je terecht op het secretariaat van de school of bij de dienst onderwijs van het gemeentebestuur.

Info: Ann Francken, dienst Onderwijs, ann.francken@essen.be - 03.670.01.30

MaTi

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio