Boetes voor mensenhandel worden enorm verzwaard

De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft zopas de straffen op mensenhandel enorm verstrengd. Voortaan worden de al hoge boetes vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers. De Senaatscommissie keurde zopas unaniem een wetsvoorstel van Bert Anciaux (sp.a) goed.

jdewit

Op mensenhandel staat vijf jaar cel en 50.000 euro boete. Als er verzwarende omstandigheden zijn, kan de straf oplopen tot 20 jaar cel en 150.000 euro boete. Deze boetes moeten nu al vermenigvuldigd worden met zes door de wet op de opdecimes. Het maximum komt dus nu al op 900.000 euro.

Bedelarij

Deze straffen gelden ook voor uitbuiting door georganiseerde bedelbendes. De straffen voor deze vorm van uitbuiting, mensenhandel en mensensmokkel zullen nu vermenigvuldigd worden met het aantal slachtoffers. Daardoor kunnen de boetes voor georganiseerde bedelarij enorm hoog oplopen: bij twee slachtoffers kan het al om bijna 2 miljoen euro gaan.

In 2011 stelde de politie 34 feiten van georganiseerde bedelarij vast. Hoeveel slachtoffers daarbij betrokken waren en hoeveel daders werden veroordeeld is bij gebrek aan statistieken niet geweten. In ieder geval heeft justitie de grootste moeite om dit misdrijf te bewijzen omdat de slachtoffers steevast iedere betrokkenheid bij georganiseerde bedelarij ontkennen. De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) beklaagde zich daarover nog onlangs. Of deze wet hieraan iets gaat veranderen is twijfelachtig.

Woningen verbeurd verklaren

Tegelijkertijd keurde de Senaatscommissie Justitie een wetsvoorstel van Gerard Deprez (MR) goed waardoor de strafrechter bij alle vormen van mensenhandel woningen en panden kan verbeurd verklaren. Nu kan dat alleen bij huisjesmelkerij. Niet dus als de mensenhandelaars hun slachtoffers in illegale naai-ateliers hebben uitgebuit. Dan kunnen de panden dus niet in beslag genomen. Dat zal in de toekomst wel kunnen.

Lees ook: Het jaarrapport mensenhandel van het CGKR

Wie zijn de slachtoffers van mensenhandel in België?

JDW Foto Belga