VS-ambassadeur Gutman vraagt België na 2015 in Afghanistan te blijven

Om de vooruitgang die in Afghanistan geboekt is niet verloren te laten gaan, moeten de buitenlandse mogendheden "betrokken blijven". De Afghaanse bevolking is die inspanning waard. Met die boodschap suggereert Howard Gutman, nog enkele maanden de Amerikaanse ambassadeur in België, ons land om zijn militaire afwezigheid in Afghanistan na 2015 aan te houden. Dan worden de Afghaanse troepen helemaal verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

fvandervreken

Gutman richt zich dinsdag met een open brief in La Libre Belgique tot de regering-Di Rupo. Hij somt een reeks concrete realisaties op die sinds 2002 werden bereikt in Afghanistan en zegt: "Om deze vooruitgang te behouden, moeten we betrokken blijven. (...) De 331.000 leden van leger en politie in Afghanistan hebben blijvende financiering nodig en nood aan een zeker niveau van omkadering en assistentie om de veiligheid verder te verhogen en Afghanistan zich verder te laten ontwikkelen ten behoeve van alle Afghanen." De ambassadeur gaat niet zover België letterlijk te vragen zijn troepen ter plaatse te houden, maar vindt wel dat "we deze inspanningen moeten blijven steunen, wat in deze budgettair moeilijke tijden moeilijk kan zijn, maar de winst voor de Afghaanse bevolking is ontegensprekelijk de prijs waard".

Duitsland, dat in Noord-Afghanistan het commando voert over de internationale ISAF-troepenmacht, besliste onlangs tussen 2015 en 2017 zes- tot achthonderd troepen aan te houden. De regering-Di Rupo nam daarover nog geen enkele beslissing en lijkt het dossier over de verkiezingen van 2014 te zullen tillen. Tijdens het bezoek van minister van Defensie Pieter De Crem aan Berlijn zei zijn collega Thomas de Maizière vorige week alvast dat hij "geïnteresseerd" is in de blijvende aanwezigheid van het Belgische leger aan de zijde van de Bundeswehr.

Belga

Foto: Belga