Klacht tegen eedaflegging met hoofddoek verworpen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de door het Vlaamse Belang ingediende bezwaren tegen de eedaflegging van twee verkozenen van de PDVA+ verworpen.

Wilfried Defillet

Karima Choukri, die de eed aflegde met hoofddoek, kreeg na de eedaflegging van haar werkgever te horen dat zij als werkneemster van het stedelijk onderwijs niet kon zetelen. Zij diende dan ook onmiddellijk haar ontslag in. Volgens Jan Van Wesembeeck (VB) wist ze al eerder dat ze niet kon zetelen en was de eedaflegging nodeloze propaganda voor de hoofddoek.

Aziza Falki zou dan weer in de fout gegaan zijn omdat ze haar eed aflegde met gebalde vuist.

De Raad voor verkiezingsbetwisting verklaarde beide klachten respectievelijk onontvankelijk en ongegrond. De Raad meent dat Van Wesembeeck geen actueel belang meer heeft wat Choukri betreft omdat zij ondertussen haar ontslag heeft gegeven. Wat de zaak Falki betreft, oordeelt de Raad dat er geen vormvereisten waren buiten het feit dat ze de eed moest afleggen in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de vergadering, wat gebeurde.

Deze klacht belette beide partijen echter niet om tijdens de voorbije districtsraad een gezamenlijk front te vormen tegen de meerderheid. In een gemeenschappelijke actie werd het zittend college bestookt met vragen.

Wilfried Defillet

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio