Commissie(leden) en zitpenningen teruggeschroefd

Boom één ziet de besparingen van de meerderheid op commissies, het aantal commissieleden en de zitpenningen niet zitten. De meerderheid NV-A, CD&V en Open VLD bleef bij haar standpunt.

boey jan

Burgemeester Jeroen Baert lichtte toe dat er is gekozen voor een systeem waarbij een aantal commissies bij elkaar worden gezet en anderzijds er geopteerd werd om niet zoals in het verleden 11 commissieleden aan te duiden maar dit te herleiden tot 7. Hij gaf aan dat de meerderheid ook een besparingssignaal wil geven in de vergoedingen, zeg maar de zitpenningen voor deze commissies, dit zowel voor voorzitter als leden. Een voorzitter verdiende vroeger 175 euro per commissie, dit wordt teruggeschroefd naar 150 euro. De zitpenning voor leden bedroeg daarvoor 150 euro en dit wordt nu 100 euro. "Over een hele legislatuur betekent dit een concrete besparing van meer dan 50.000 euro. Bovendien kunnen alle raadsleden, zei het zonder zitpenning, ten allen tijde hun democratisch recht gebruiken en laten gelden om een commissie bij te wonen en er zijn/haar zeg te doen", besloot de burgemeester.

Boom één-fractieleider Patrick Marnef hield een pleidooi om naar negen raadsleden per commissie te gaan. "De nu toegepaste verdeelsleutel zet ons in de kou. Wij hebben in verhouding tot de drie eenmanspartijen in deze raad een ondergewaardeerd aantal mandaten. Met negen mandaten krijgen wij er twee de vier andere partijen elk een en N-VA er drie, wat een betere afspiegeling is van de huidige gemeenteraad", zei hij. Hij vroeg en kreeg daarop de stemming over het verhogen van het aantal raadsleden in de commissie van 7 naar negen. Enkel Groen en Boom één stemden voor.

Bovendien vond hij het niet kunnen dat de zitpenningen werden teruggeschroefd. "Op de werking van de democratie bespaar je niet", zei hij. Vlaams Belang fractieleider Hans Verreyt vroeg aan Boom één of het hen nu om postjes en blijkbaar vooral om geld en zitpenningen te doen was. Hij benadrukte dat zijn fractie destijds tegen de verhoging van de zitpenning van 75 naar 150 euro had tegengestemd. Na verder ellenlang gepalaver over punten en komma's in het huishoudelijk reglement werd het uiteindelijk na meer dan uur goedgekeurd door de meerderheid en het Vlaams Belang. Groen onthield zich over het punt 'huishoudelijk reglement' en Boom één stemde als enige fractie tegen.

Jan BOEY

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio