Aantal klachten wegens racisme en xenofobie gestegen

Aantal klachten wegens racisme en xenofobie gestegen

Aantal klachten wegens racisme en xenofobie gestegen

Print
In 2011 werden 978 klachten ingediend wegens racisme en xenofobie. Dat zijn er meer dan in 2010 (928) en minder dan in 2009 (1083). In 2011 en 2010 werden telkens ook 2 klachten ingediend wegens revisionisme en negationisme. In 2009 waren er 11 dergelijke klachten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van Yoeri Vastersavendts (Open Vld).

Het aantal veroordelingen wegens racisme en xenofobie steeg in de periode 2007-2010 geleidelijk van 29 tot 51. Turtelboom waarschuwt evenwel dat deze cijfers een onderschatting zijn van de realiteit als gevolg van een achterstand bij de registratie van de veroordelingsbulletins in het Centraal Strafregister. Anno november 2012 waren naar schatting circa 300.000 vonnissen nog niet ingevoerd. De oudste gaan terug tot 2006.

Turtelboom meldt in haar antwoord voorts dat het college van procureurs-generaal een omzendbrief voorbereidt inzake racisme en discriminatie. "Deze omzendbrief heeft als doel enerzijds het parket te sensibiliseren voor de problematiek en de bestaande wetgeving en anderzijds de magistraten op het terrein beter te oriënteren in de opsporing en vervolging van deze misdrijven met inbegrip van het racisme en discriminatie op het internet", aldus de minister.

Deze cijfers werden al eerder, op 20 mei 2012, bekendgemaakt door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat overigens heel binnenkort met een nieuw rapport.

Lees ook: Het jaarrapport van het CGKR over discriminatie in 2011

Belga

MEEST RECENT