Ook religieuze leerkracht riskeert voortaan ontslag

Ook religieuze leerkracht riskeert voortaan ontslag

Ook religieuze leerkracht riskeert voortaan ontslag

Print
Aan de ene kant trekken geradicaliseerde moslimjongeren naar Syrië, aan de andere kant voldoet het islamonderricht in onze scholen niet, klaagde Brahim Latouss gisteren aan. “Maar er is beterschap op komst”, zegt minister Pascal Smet (sp.a).

Het is natuurlijk net met de scholen dat je een eerste verschil kunt maken. De aanklacht van UA-onderzoeker en ex-islamleerkracht Brahim Latouss in deze krant, dat het islamonderwijs amateuristisch is en soms extremistische trekken vertoont, klinkt dan ook pijnlijk. De bevoegde mosliminstanties zeggen wel dat Latouss schromelijk overdrijft. Sterker nog, dat Latouss uit wrok spreekt na een conflict dat hij indertijd had met de islamlesinspectie.

"Géén structureel probleem"

Islamlesinspecteur Ahmed Azzous zegt dat er géén structureel probleem is en dat ze bij klachten over extremisme meteen ingrijpen. “Desnoods met ontslag. Respect voor de mens, los van zijn geloof, voor de vrije meningsuiting, daar mag een leraar niet aan tornen.”

Leerkrachten weigeren Azzous zegt ook dat directies altijd de lessen van de islamleraars mogen volgen en dat ze de aanstelling van een islamleerkracht mogen weigeren. Karin Heremans, directrice van het Atheneum van Antwerpen, beaamt dit: “Leerkrachten die bij ons niet willen samenwerken met ons of met hun collega’s van de andere godsdiensten of vrijzinnigen, komen er niet in."

Smet grijpt in

Allemaal goed en wel, maar ook Patrick Loobuyck, professor Levensbeschouwing aan de Universiteit Antwerpen, zegt te horen dat islamleraars soms dingen zeggen die haaks staan op wat we met ons onderwijs beogen. “De vrijheid van godsdienst moet je respecteren, maar de autonomie gaat soms te ver.”

Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet belooft in te grijpen. "Onderwijsdecreet 23, dat over een paar weken in het Vlaams parlement wordt voorgelegd bevat een artikel dat ook religieuze leerkrachten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de eindtermen moeten respecteren. Bij klachten zullen we de bewuste leerkracht kunnen ontslaan. Vanwege de godsdienstvrijheid kan dat vandaag niet.”

Dirk Hendrickx

Foto's: Belga, Dirk Kerstens
Pascal Smet (links) en Brahim Latouss (rechts)

Lees ook: Amateurisme islamlessen versterkt radicalisme

MEEST RECENT