Federale regering sloot 2012 af met begrotingstekort van 3,9 procent

Het tekort op de federale begroting bedroeg eind vorig jaar 3,9 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit de definitieve cijfers die het Europees statistisch bureau Eurostat maandag heeft bekendgemaakt. De staatsschuld kwam op 31 december 2012 uit op 99,6 procent van het bbp.

tmas

Dat het tekort hoger zou uitkomen dan de 2,8 procent die de regering met Europa had afgesproken, was al langer duidelijk. Vorige maand besliste Eurostat namelijk dat de kapitaalinjectie van 2,9 miljard euro in Dexia bij de begroting 2012 moest worden geteld. Dat zou het tekort doen oplopen met 0,8 procentpunt, tot ongeveer 3,7 procent van het bbp, luidde het toen.

Maar de definitieve cijfers spreken nu dus van 3,9 procent. Dat ligt in de lijn van de cijfers van het Planbureau. Dat maakte al gewag van een tekort van 3,1 procent - Dexia buiten beschouwing latend.

Europese boete

Of er Europese boete komt omdat België een tekort groter dan 3 procent laat optekenen, wordt ten vroegste einde mei beslist, zei Europees commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn half maart. Hij wacht de nieuwe economische vooruitzichten van de Commissie af, die op 29 mei worden gepresenteerd.

Ondertussen besliste de regering bij de begrotingscontrole om voor dit jaar te mikken op een nominaal tekort van ongeveer 2,4 procent. Ze kreeg van de Commissie het fiat om van haar uitgestippelde begrotingstekort af te wijken - ze mikte in eerste instantie op een tekort van 2,15 procent - op voorwaarde dat België in 2015 met een structureel evenwicht aanknoopt, de overheidsschuld dit jaar onder de 100 procent krijgt en voor 1 procent structurele maatregelen neemt.

Belga Archieffoto

Vastgoed

Jobs in de regio