Hoofddoekenverbod in Boomse gemeenteraad

De raad heeft de 'deontologische code voor de mandatarissen' goedgekeurd.

boey jan

Hierin zit oa. een verbod op het dragen van een hoofddoek. Raadslid Nihad Taouil, Boom Eén, draagt sinds haar aanstelling een hoofddoek in de raad.

In de deontologische code is het verwoord als "Het zichtbaar dragen van kentekens van godsdienstige aard is verboden". Maakte de oppositiepartij Boom één van een vorig agendapunt rond het huishoudelijk reglement nog brandhout, dan liet ze dit punt zonder meer passeren. Zowel Boom één als Groen stemden tegen, maar de meerderheid N-VA, CD&V en Open VLD keurden de deontologische code goed.

Al van bij de eedaflegging van een raadslid met hoofddoek (Nihad Taouil, Boom Eén) begin januari was er een informeel debat aan de gang over een mogelijk hoofddoekenverbod in de Boomse gemeenteraad. Ook op het overleg met de fractievoorzitters kwam dit ter sprake. "Voor het Vlaams Belang moet de gemeenteraad bij uitstek de plaats zijn waar religieuze neutraliteit in acht wordt genomen. Een gemeenteraadslid heeft ook een voorbeeldfunctie. Na het eerdere feitelijke verbod van het dragen van een hoofddoek voor het personeel van OCMW en gemeente in Boom, dient een raadslid zich ook als voorbeeld te gedragen en de hoofddoek af te leggen bij het betreden van de gemeenteraadszaal", zegt Hans Verreyt (VB).

Fractievoorzitter van Boom één Patrick Marnef zei na de raad dat zijn fractie zich nog zal bezinnen over het al dan niet indienen van een klacht bij de gouverneur, los van de vraag of een hoofddoek nu een religieuze betekenis heeft of niet, zegt hij. De deontologische code is immers pas bij de volgende raadzitting van mei van kracht. "Voor zover we weten is het juridisch ook niet afdwingbaar", zegt Patrick Marnef. Hans Verreyt bevestigt. Ook de gemeentesecretaris Arie Hoyaux gaat er van uit dat deze deontologische code juridisch niet afdwingbaar is. Burgemeester Jeroen Baert zegt dat puur juridisch er geen procedure bestaat om een gemeenteraadslid te sanctioneren indien de deontologische code niet wordt gerespecteerd. "Het is een princiepsbeslissing. In de deontologische code van het gemeentepersoneel is hetzelfde opgenomen en daar houden de islamitische dames zich aan. Ik zei dan ook geen verschil in het principe met een gemeenteraadslid. Indien een raadslid er geen gevolg aan geeft, zegt dat veel over de houding", aldus burgemeester Baert.

Jan BOEY

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio