Geen nieuw KB om meestrijden in Syrië te verbieden

Er komt dan toch geen koninklijk besluit om jongeren te verbieden te gaan meevechten in Syrië. De identiteitskaart van minderjarigen die naar Turkije willen trekken om in Syrië te gaan vechten wordt ook niét ingetrokken. Dat zegde minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) na de ministerraad. Alle acht andere repressieve voorstellen, die ze had geopperd, werden doorverwezen naar een werkgroep van deskundigen.

JDW, jatimmermans

De minister trok vrijdag met tien voorstellen naar het kernkabinet die moeten helpen het vertrek van jihadisten naar het door een burgeroorlog verscheurde Syrië af te reizen. Ze zette de voors en tegens uiteen en liet de beslissing aan de Kern.

Afreizen strafbaar maken?

Milquet had voorgesteld om de huurlingenwet van 22 april 2003 aan te vullen met een koninklijk besluit dat vertrekken naar Syrië om daar te gaan vechten strafbaar stelt. Er zou tussen de drie maanden en de twee jaar cel op komen. In haar nota aan de Kern somde ze de voor- en tegens op en liet de beslissing aan de Kern. Die Kern vond dat de tegenargumenten het zwaarst doorwogen.

Welke argumenten waren dat?

* De families van de jongeren die willen vertrekken zouden ontmoedigd worden om radicalisering te melden. Een celstraf zou jongeren ontraden om terug te keren, hen in de clandestiniteit dwingen en ze moeilijk opspoorbaar maken.

* Zo'n verbod kan worden begrepen als een signaal dat het verzet tegen het regime van de Syrische president Assad niet terecht is en dat klopt niet met het Belgische en Europese standpunt.

* Zo'n KB zou maar een beperkt ontradend effect hebben.

* Er zijn bewijsproblemen. Het is zeker niet altijd mogelijk om een link met een gewapende verzetsgroep in Syrië te leggen omdat sommigen zeggen dat ze in Syrië zijn voor humanitaire redenen.

* De vraag rees ook of het om een algemeen besluit moest gaan ("het wordt verboden aan élke Belgische onderdaan om op buitenlands grondgebied te gaan vechten als hij niet in een leger of bewakingsfirma zit"), dan wel om een tijdelijk besluit voor Syrië alleen. En als men voor het laatste koos: moet het dan gaan om een verbod om in Syrië te gaan vechten zonder meer, dan wel om in Syrië te gaan vechten bij radicale, terreurgroepen.

* Tenslotte rezen er vragen over de mensen die al vertrokken zijn: mogen zij nog terugkeren en binnen welke termijn?

De Kern besloot dat er geen KB komt. De nieuwe terrorismewet, die op 14 maart van kracht werd, moet volstaan. Volgens die wet wordt het ronselen, uitlokken en opleiden van terroristen strafbaar met tien jaar cel en 30.000 euro boete. Ook wie een opleiding heeft gevolgd kan die straffen krijgen.

Identiteitskaart intrekken?

Een ander voorstel van Milquet haalde het ook niet. Ze wou de identiteitskaart van minderjarigen die naar Syrië wilden afreizen intrekken. Vanaf 15 jaar moet een Belg een identiteitskaart hebben en zonder die kaart geraakt hij niet buiten het land.

Dat voorstel wilde de Kern ook niet realiseren. Het zou de markt van valse en gestolen identiteitskaarten aanzwengelen en misbruik bevorderen. In de plaats daarvan zal men nu vertrekkers sneller signaleren in de "Schengenzone". Dat zijn de landen van de Europese Unie, behalve Engeland, Ierland, Roemenië en Bulgarije. Maar wel met Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein erbij.

Tegenargumenten op internet

De andere acht repressieve voorstellen van Milquet (meer grenscontroles in Belgische luchthavens, toelating van ouders voor minderjarige vertrekkers uitdrukkelijk verplicht maken, e.d.) werden naar een werkgroep van deskundigen gestuurd.

De ministerraad boog zich dan weer over het preventief beleid dat Milquet wil voeren. Opmerkelijk daarbij was dat ze de radicalisering en de "hate speech" op het internet wil tegengaan door ploegen te vormen die tegenargumenten op de hatelijke websites moeten zetten. Verder wil Milquet overleggen met de moslimorganisaties om gewelddadige radicalisering te voorkomen en 2014 uitroepen tot het Jaar van de Diversiteit.

Lees ook: Wat zegt de nieuwe terrorismewet?

JDW

Foto Reuters

MEER OVER Joëlle Milquet