Verdienstelijk

Print
Aartselaar - Ook dit jaar wil het gemeentebestuur enkele verdienstelijke inwoners huldigen. Iedereen kan iemand voordragen. Na jurering door het schepencollege krijgen enkele personen dan een waarderingskenteken voor hun uitzonderlijke bijdrage aan het culturele leven, de sportieve ontwikkeling, de zorg en bekommernis voor de jeugd en het maatschappelijke en sociale leven. Voorstellen moeten voor 31 mei binnen zijn bij het schepencollege, Baron van Ertbornstraat 1, met de vermelding van de naam, voornaam, adres en een motivatie.
JW

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio