Dossier Ford Genk

Toeleverancier SML krijgt financiële garanties

Toeleverancier SML krijgt financiële garanties

Toeleverancier SML krijgt financiële garanties

Print
Om tegemoet te komen aan het dreigement om vanaf maandag te gaan staken als de toeleveringsbedrijven van Ford Genk geen getekende cao zouden hebben, heeft de bedrijfsrevisor van leverancier SML op een bijzondere ondernemingsraad de financiële garanties voor de uitvoering van het sociaal plan bevestigd.

De vakbonden bij de toeleveringsbedrijven drongen bij de directies aan op nieuwe signalen die meer zekerheid moeten bieden aan de werknemers over de uitbetaling van de premies zoals opgenomen in het sociaal plan.

Tussenoplossing

Omdat het technisch niet mogelijk is nu al een ondertekende cao op tafel te leggen (oa. de bedienden van Ford Genk moeten nog stemmen over hun voorstel van sociaal plan), werd koortsachtig naar een tussenoplossing gezocht.

"Op ons aandringen heeft de directie van SML de bedrijfsrevisor van Ernst & Young gevraagd om donderdagmiddag een toelichting te geven op een bijzondere ondernemingsraad", zegt Hasan Düzgün, hoofdafgevaardigde van het ACLVB.

"Garanties zijn er"

"Hij heeft ons klaar en duidelijk gezegd dat de garanties er zijn om alle afgesproken premies uit te betalen. Zowel SML als een 'externe partner' (lees: Ford) engageren zich hiervoor.

Het verslag van deze vergadering is ondertekend door de commissaris-revisor en door de bestuursvoorzitter van SML. Meer garanties kunnen we op dit ogenblik niet verlangen."

Ondertekening

Verwacht wordt dat de ondertekening van de cao begin mei zal plaatsvinden. De bedienden van Ford Genk zullen einde volgende week nog stemmen over hun voorstel van sociaal plan, waarna bij goedkeuring, alles geofficialiseerd kan worden.

Belga
Archieffoto