Rechter: "Sinksenfoor is cultureel erfgoed, locatie niet"

De stad Antwerpen moet in extremis op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor de Sinksenfoor. De Antwerpse kortgedingrechter heeft immers beslist dat de Sinksenfoor dit jaar niet mag plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken. De rechter erkent dat de Sinksenfoor cultureel erfgoed is, maar volgens hem geldt dat niet voor de locatie.

jrosquin

De rechter fundeerde haar beslissing door naar twee eerdere uitspraken te verwijzen die in het nadeel van de stad waren. Zo had de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 29 januari 2013 al geoordeeld dat ze geen vergunning had om de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken te organiseren en op 1 februari 2013 had de Raad van State het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) geschorst.

In dat GRUP werd de bestemming van de Zuiderdokken gewijzigd van kwetsbaar parkgebied, waar geen grootschalige evenementen zoals de Sinksenfoor georganiseerd mogen worden, naar publieke ruimte, waar dat wél mag. Maar door de schorsing blijven de Gedempte Zuiderdokken dus vooralsnog parkgebied.

Ondanks die uitspraken had de stad op 15 maart 2013 toch beslist om de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken te laten doorgaan. Daaruit blijkt volgens de rechter dat "de stad blijkbaar niet de intentie heeft om zich te gedragen zoals van een zorgvuldige overheid met respect voor de wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken verwacht mag worden."

Cultureel erfgoed

De rechter stelde in haar beschikking voorts dat de Sinksenfoor misschien wel als cultureel erfgoed beschouwd kan worden, maar dat zulks niet geldt voor de locatie waar het evenement doorgaat. Ook het mogelijke inkomstenverlies dat de stad en de foorkramers hadden ingeroepen, was volgens haar niet van tel, omdat deze zaak niet over de organisatie van de foor gaat, maar wel over de locatie. Ze verklaarde de eis van de omwonenden gegrond, maar besliste om de stad geen dwangsom op te leggen.

Geen uitspraak over Stu Day of parking

Deze uitspraak heeft enkel betrekking op de Sinksenfoor van 2013 en niet op latere edities of op andere evenementen die er georganiseerd worden, zoals Stu Day. Ook over het gebruik van de Gedempte Zuiderdokken als parking sprak de kortgedingrechter zich niet uit. Over al die dingen zal de rechter ten gronde zich later moeten buigen.

Belga

Archiefbeeld LUMA

Lees ook:

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio