Werknemers meer dan ooit gecontroleerd door bazen

Werknemers meer dan ooit gecontroleerd door bazen

Werknemers meer dan ooit gecontroleerd door bazen

Print
Privacy op de werkvloer staat meer dan ooit onder druk. Werkgevers nemen vaak - al dan niet bewust - een loopje met de wetgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van Vacature Magazine.

Het blad bevroeg online 413 Vlaamse werknemers in hoger management, informatietechnologie of human resources die vanuit hun functie goed geplaatst zijn om het privacybeleid van hun werkgever te beoordelen.

Internetgebruik en camera's

Volgens de studie controleert 36 procent van de werkgevers soms de mailbox van werknemers. Bijna de helft van de bedrijven (46 procent) brengt het surfgedrag van de personeelsleden uitzonderlijk tot systematisch in kaart.

Eén op de drie bedrijven controleert de professionele mails van het personeel, al dan niet systematisch, en een vergelijkbaar percentage heeft camera's geïnstalleerd. In de overgrote meerderheid van de gevallen zou het personeel weet hebben van die camera's - wat wettelijk verplicht is - maar het valt niet na te gaan in hoeverre het personeel effectief op de hoogte is van de exacte locatie of het aantal camera's.

Tracking

Eén op de tien bedrijfswagens in Vlaanderen blijkt uitgerust te zijn met tracking-apparatuur, waardoor de werkgever de handel en wandel van zijn medewerkers steeds kan volgen.

Telefoongesprekken

Zeventien procent van de bedrijven luistert uitzonderlijk tot systematisch professionele telefoongesprekken van medewerkers af. In één op de 20 bedrijven worden ook persoonlijke telefoongesprekken van medewerkers afgeluisterd.

Huisarts

Ook medische informatie, die onder het beroepsgeheim van de arts valt, wordt almaar vaker ingezet tegen werknemers. Acht procent van de werkgevers contacteert soms de huisarts van werknemers op zoek naar medische informatie.

Informatieplicht

Het magazine had daarnaast interviews met een 20-tal specialisten en getuigen uit het bedrijfsleven. Dit luik leert dat werkgevers het niet zo nauw nemen met hun algemene informatieplicht naar werknemers op vlak van privacybeleid. Ruim één werknemer op de drie weet niet dat zijn mails gecontroleerd worden.

Belga
Archieffoto PN

MEEST RECENT