Nog tot 1 mei inschrijven voor 'tankslag'

Nog tot 1 mei inschrijven voor 'tankslag'

Nog tot 1 mei inschrijven voor 'tankslag'

Print
Zandhoven - De gemeente Zandhoven doet andermaal mee aan 'tankslag', een soort samenaankoop voor het saneren van oude stookolietanks van Igean. Inschrijven kan nog tot 1 mei. Hoe werkt het?
Stel: je koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdek je dat er nog een oude stookolietank in de grond zit! Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu?

Oude stookolietanks vormen een bedreiging voor het milieu, zeker als ze in de grond liggen te roesten, vaak nog met olie erin. Vroeg of laat komt die olie in de bodem terecht. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons milieu. Vandaar dat de milieuwetgeving oplegt dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of opgevuld moet worden.
IGEAN en de gemeente hebben de handen in elkaar geslagen en zo IGEAN ging in 2007 op zoek naar een erkende firma die tegen de meest voordelige voorwaarden je oude stookolietank saneert (openen, ledigen en reinigen, en verwijderen of opvullen). De firma Mourik uit Antwerpen kon daarbij de beste voorwaarden voorleggen. Daardoor kan de gemeente aan haar inwoners de voordelen van deze gemeenschappelijke actie aanbieden.

Hoe werkt het?

1. Stel je kandidaat bij IGEAN voor het Project Tankslag (telefonisch of via e-mail).
2. Alle geïnteresseerden krijgen een invulformulier met handleiding toegestuurd, waarop de gegevens over de stookolietank moeten ingevuld worden. Je kan dit formulier ook terugvinden op www.igean.be onder de rubriek Nieuws.
3. Via de post of e-mail (milieu@igean.be) bezorg je het invulformulier aan IGEAN.
4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op, dat je bij Mourik moet indienen om de werken definitief aan te vragen.
5. De oude stookolietank wordt door Mourik overeenkomstig de voorwaarden van het order op afspraak geopend, geledigd en gereinigd en verwijderd of opgevuld.

IGEAN en de gemeente zijn ervan overtuigd dat een globale aanpak de nodige voordelen heeft. De kostprijs kan hierdoor immers gedrukt worden en niet elke individuele burger moet zelf de hele administratieve procedure doorlopen. Je kan de geldende tarieven raadplegen op www.igean.be.

Inschrijven bij IGEAN kan tot 1 mei 2013. Het order dat je daarna ontvangt van IGEAN om de werken te bestellen moet je dan tegen uiterlijk 15 mei 2013 volledig ingevuld bezorgen aan Mourik. Daarna wordt door Mourik een planning opgemaakt, waarbij de eerste tanks vanaf juni gesaneerd kunnen worden; alle tanks waarvoor tijdig een order werd ingediend worden dan per gemeente afgewerkt.
De timing per gemeente verschijnt eind mei op www.igean.be.

Wil je graag deelnemen? Vul dan snel het formulier in dat je hier kan downloaden of geef je naam en adres door aan IGEAN zodat zij het invulformulier per post kunnen bezorgen.

Meer info?

Voor meer info kan je contact opnemen met Peter Vernimmen van de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60 – 2160 Wommelgem (03-350 08 13 of milieu@igean.be)

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio