Nucleaire installaties niet veilig genoeg

Nucleaire installaties niet veilig genoeg

Nucleaire installaties niet veilig genoeg

Print
Na de kernramp in het Japanse Fukushima werden de kerncentrales al aan een stresstest onderworpen. Ook de andere nucleaire installaties komen aan de beurt, zoals het SCK in Mol (nucleair studiecentrum), Belgoprocess in ­Dessel (nucleaire afvalverwerking) en het IRE in Fleurus (producent van nucleaire stoffen voor kankerbestrijding). Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft voor alle installaties verbeterpunten opgesomd, meldt De Standaard.

Volgens het onderzoek van het FANC moet er een betere aanpak komen om een eventuele grote kerosinebrand te bestrijden, die kan optreden na de impact van een vliegtuig. Bij de bouw van de meeste installaties is geen rekening gehouden met tornado's, aardbevingen of een grote brand, zoals zo'n kerosinebrand. Er is geen officiële veiligheidsafstand tussen bossen en gebouwen bij brand.

De installaties zijn bestand tegen sommige aardbevingen, maar veel duidelijkheid bestaat daarover niet. Het FANC vraagt dat de instellingen aanvullende controles doen om het risico op brand na een aardbeving te beperken.

Het federaal agentschap vindt ook dat de nucleaire installaties een strengere norm moeten hanteren voor de beveiliging tegen blikseminslag. Stroomuitval kan leiden tot een beperkte radioactieve besmetting binnen de gebouwen.

Noodgevallen

Alle instellingen krijgen de opdracht om in samenwerking met de brandweer en de civiele bescherming een strategie op te stellen voor noodgevallen. Dat gaat over afspraken over samenwerking tot het beheer van besmet bluswater.

Het FANC vindt nog altijd moeilijk in te schatten of de bestaande noodplannen "in staat zijn om optimaal te functioneren na een extreme gebeurtenis".

Foto Belga: Belgoprocess in ­Dessel

MEEST RECENT