Dossier Ford Genk

Sociaal akkoord voor bedienden Ford Genk

Sociaal akkoord voor bedienden Ford Genk

Sociaal akkoord voor bedienden Ford Genk

Print
Er is een ontwerp van sociaal plan voor de bedienden van Ford Genk. Dat heeft de sociaal bemiddelaar vandaag meegedeeld na verscheidene dagen van moeizame onderhandelingen. De komende dagen zal het akkoord in detail aan de 260 bedienden van Ford Genk worden uitgelegd en ter stemming worden voorgelegd.

Het akkoord omvat drie belangrijke onderdelen. Zo zijn er afspraken gemaakt over hertewerkstelling in andere vestigingen, met name in Lommel, over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT vanaf 52 jaar en over een vertrekpremie bij vrijwillig ontslag.

Als het akkoord wordt goedgekeurd, kunnen ook de cao's voor de arbeiders van Ford Genk en de toeleveranciers afgerond worden.

GC
Archieffoto TP