BAS biedt uitweg voor Beerschot

Ook als Beerschot vandaag weer geen licentie krijgt, is het nog niet zeker dat het naar derde klasse moet. De club kan de uitspraak aanvechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, kortweg BAS. Dit orgaan geldt als het ‘laatste station’ in de licentieprocedure en staat als derde instantie buiten de bond.

ikerremans

In tegenstelling tot de vroegere evocatie, waar alleen procedurefouten mochten aangevoerd worden, zou Beerschot voor het BAS de kans krijgen om zijn dossier helemaal opnieuw te verdedigen. In het bondsreglement staat immers: ‘Het BAS herneemt de zaak in zijn geheel, zowel in rechte als in feiten, en heeft volheid van rechtsmacht. Zij beoordeelt de zaak met dezelfde bevoegdheid als de Licentiecommissie voor Hoger Beroep. Dit wil zeggen dat het BAS mag rekening houden met alle nieuwe betalingen of nieuwe akkoorden inzake afbetaling.’

Vooral die laatste zin biedt in dat geval een uitweg voor Beerschot. Bij een negatieve uitspraak vandaag heeft de club drie dagen om naar het BAS te trekken. Binnen de tien dagen worden dan de onafhankelijke arbiters aangesteld.

Het omgekeerde geldt echter ook: indien Beerschot vandaag wél de licentie krijgt, kunnen Cercle Brugge of het bondsparket naar het BAS stappen.

ST Foto Photo News

MEER OVER K. Beerschot V.A.

Meer voetbalnieuws