Belkacem kan tot 20 jaar krijgen

Als de strafrechter vindt dat Sharia4Belgium een terreurorganisatie is, dan kunnen de leiders daarvan (Fouad Belkacem) tot 20 jaar cel krijgen. Dat leert het strafwetboek, maar zo'n vaart zal het wel niet lopen.

drombouts

Welke straffen kunnen de verdachten van deze misdrijven krijgen? Dat hangt er allemaal van af waarvoor ze uiteindelijk door de strafrechter veroordeeld zullen worden. Dat staat per definitie nog niet vast: het onderzoek is nog niet voorbij en de zaak moet nog voor de rechter komen.

De onderzoeken, die al een jaar lopen, gaan na of Sharia4Belgium een terreurorganisatie was en nog is. Volgens het parket zijn daarvoor voldoende aanwijzingen. Het feit dat Sharia4Belgium officieel ontbonden is, doet niet veel ter zake, want de leden kunnen hun activiteiten op dezelfde wijze hebben voortgezet na de officiële "ontbinding".

Op het loutere lidmaatschap van een terreurorganisatie of de hulp hieraan door bv. financiering staat maximum 10 jaar cel en 30.000 euro boete. Wie boodschappen verspreidt die aanzetten tot terreurdaden, kan dezelfde straf krijgen. Die boodschappen moeten niet rechtstreeks oproepen tot een concrete aanslag, het is voldoende dat zo'n terreurdaad uit de boodschappen kan volgen. Omdat deze misdaden wellicht door verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechter zullen worden gestuurd, komt het maximum dan op 5 jaar.

Voor de leiders van een terreurorganisatie kan de straf oplopen tot 20 jaar cel en 1,2 miljoen euro. Ook hier kan verwijzing naar de correctionele rechter wegens verzachtende omstandigheden de straf doen dalen tot maximum 15 jaar.

Nieuwe terreurwet

Op 14 maart werd een nieuwe terrorismewet van kracht. Die zet op ronselen en opleiden van terroristische jihadi's tien jaar cel en 30.000 euro. Tot 14 maart konden die misdrijven ook al bestraft worden, als "deelname aan een terreurorganisatie". Maar daar was betwisting over, want de "oude" wet is onvolledig en soms onduidelijk. Sinds de nieuwe wet van 14 maart kan ook wie een opleiding tot terrorist gevolgd heeft die straf krijgen. Zo'n opleiding moet niet noodzakelijk gaan over bommen maken: ook een opleiding in computerhacken, vlieg- en rijlessen kunnen er onder vallen, als de opegeleide weet dat dit voor terreurdoeleinden was. De nieuwe wet is slechts van toepassing op feiten die na 14 maart 2014 zijn gepleegd.

Nationaliteit afnemen?

Of Belkacem de Belgische nationaliteit kan verliezen, zoals het Vlaams Belang eist, is verre van zeker. Hij verblijft al bijna zijn hele leven in België en heeft hier vrouw en kind. De rechter die de nationaliteit afneemt omdat Belkacem ernstig tekort schiet aan zijn verplichtingen als Belg zal hiermee rekening moeten houden en dan zullen die twee elementen wellicht erg zwaar doorwegen. Het parket-generaal moet daarvoor een procedure starten.

Lees ook: Vraag 7: Kan men de nationaliteit van Belkacem afnemen?

JDW

Foto Belga

MEER OVER Fouad Belkacem