"Centraal orgaan moet lijst van alle overlastfeiten opstellen"

Diederik Cops en Stefaan Pleysier (jeugdcriminologie, KULeuven) willen dat de overheid een centraal orgaan opricht om overlast te definiëren. "Er moet een lijst komen van de feiten die met een gasboete kunnen worden aangepat". Dat zegden ze tijdens de hoorzittingen over de verstrenging van de overlastwet in de Senaat.

jdewit

"Spijbelen is geen overlast, radicalisering van jongeren is geen overlast. Overlast gaat over concrete feiten, niet over gedrag dat overlast kàn veroorzaken", zo betoogden ze met een knipoog naar de recente voorstellen van Bart Somers (Open Vld) en Bart De Wever (N-VA).

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) wil de overlastwet verstrengen en de Groenen organiseren momenteel hoorzittingen over haar ontwerp.

Bemiddeling onduidelijk

Voor de beide wetenschappers is ook niet duidelijk wat de bemiddeling bij gasboetes voor minderjarigen precies inhoudt. "Kan een gemeenschapsdienst alleen als een bemiddeling mislukt, of kan hij ook tijdens de bemiddeling? Wat is het doel van een bemiddeling bij minderjarigen? Wanneer faalt een bemiddeling? Het is totaal onduidelijk en zoiets kan je niet bij Koninklijk Besluit regelen".

Ze waren ook tegen het verlagen van de leeftijd van 16 jaar naar 14 jaar en tegen het plaatsverbod.

Lees ook: Vlaamse gemeenten vinden nieuwe gaswet te log

Hoe wil Milquet de wet op de overlastboetes verstrengen?

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio