"Problematiek radicaliserende jongeren vraagt maatwerk"

Problematiek radicaliserende jongeren vraagt maatwerk

"Problematiek radicaliserende jongeren vraagt maatwerk"

Print
Op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis hebben de burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen), Bart Somers (Mechelen) en Hans Bonte (Vilvoorde) donderdagavond vergaderd over de problematiek van geradicaliseerde jongeren die als strijder naar Syrië trekken.

Na ruim drie uur overleg kwamen de heren naar buiten zonder al concrete maatregelen aan te kondigen. Maar ze kwamen naar eigen zeggen wel tot nieuwe inzichten die ze de komende weken verder willen uitwerken. Er volgen zeker nog overlegmomenten, eerst in Mechelen en nadien in Vilvoorde.

"We hebben van de aanwezige experts geleerd dat we de simplismen rond deze kwestie echt wel achterwege moeten laten. De oorzaken voor de radicalisering van deze jongeren liggen zeker niet allemaal bij discriminatie of kansarmoede en het gaat lang niet altijd om dommeriken", concludeerde De Wever na afloop. "Deze problematiek vergt dan ook maatwerk."

STANDPUNT: 'Marginalisering is het diepere probleem onder radicalisering'

Onderwijs

Volgens Bart Somers zijn de drie burgervaders het erover eens dat lokale besturen bij uitstek de spil moeten vormen van de strijd tegen radicalisering. Ze gaan dan ook de komende weken een plan uitwerken om zoveel mogelijk mensen op het terrein te mobiliseren. Zo moet het onderwijs een belangrijke rol gaan spelen via sensibilisering én het detecteren van groeiend radicalisme, en moet de expertise van de politiediensten meer gedeeld worden met het middenveld, zoals straathoekwerkers.

Bonte legde tot slot de nadruk op de noodzaak aan instrumenten om ook de ronselaars van de jongeren aan te kunnen pakken. Daarvoor kijkt hij naar de hogere overheden. "Maar ook wij gaan verder bestuderen hoe radicalisme zo snel de hoofden van jonge mensen kan veroveren."

Bereikbaar

Informatie over hoeveel jongeren van elk van de steden er intussen al naar Syrië trokken, wilden de burgemeesters niet kwijt. "Wel is het zo dat Syrië veel makkelijker bereikbaar is voor geradicaliseerd geraakte jongeren dan bijvoorbeeld Afghanistan de voorbije jaren. Een vliegtuigticket naar Turkije is al voldoende", zei De Wever.

Er volgen nu op korte termijn nog overlegmomenten in Mechelen en Vilvoorde, los van de federale taskforce over Syrië die ook gewoon blijft doorwerken.

Lees ook 'Marginalisering is het diepere probleem onder radicalisering'

Belga

Foto Sarah Van den Elsken

Nu in het nieuws