Mechelaars krijgen een wijkbarometer

Mechelaars krijgen een wijkbarometer

Mechelaars krijgen een wijkbarometer

Print
Mechelen - De stad Mechelen en de lokale politie Mechelen lanceren samen een wijkbarometer om de burger een veiligheids- en leefbaarheidsbeeld op wijkniveau te geven. Dit initiatief wil de Mechelaar meer transparantie en info bieden over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast per wijk.

De wijkbarometer is een website toegankelijk voor het publiek die de aanwezigheid en evolutie toont van criminele en overlastfenomenen per wijk. "Met de wijkbarometer willen we de burger een meer realistisch beeld geven over de omvang van criminaliteits- en overlastproblemen in Mechelen, per wijk", aldus burgemeester Bart Somers.

www.wijkbarometer.politiemechelen.be

Foto Photo News

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio