Mussen minder talrijk in Vlaamse tuinen

De huismus is tijdens het grote vogeltelweekend van Natuurpunt in goed de helft van de tuinen (52 procent) geteld. "Dat is het laagste cijfer ooit", meldt Natuurpunt donderdag.

mceulemans

"In 2005 kwam de vogel nog in 65 procent van alle tuinen voor. Jarenlang was de huismus de meest getelde vogel in Vlaanderen." Nu staat de huismus op de derde plaats, na de vink en de koolmees.

Voedsel & nestplaatsen

Reden voor de achteruitgang van de huismus is het gebrek aan voedsel en nestplaatsen. Zijn huismussen eenmaal op een bepaalde plaats verdwenen, dan kan het jaren duren voor ze terugkeren.

Het valt Natuurpunt op dat de huismus het vooral slecht doet in de (binnen)steden. Op het platteland blijft de huismus zeer aanwezig, zoals blijkt uit de hogere aantallen in West-Vlaanderen en Limburg.

Voedsel leggen

Volgens Natuurpunt kan iedereen een steentje bijdragen om de huismus te helpen: het jaar rond zaden en graden voorzien, nestkasten installeren en de tuin inrichten met wilde hoekjes en dicht struikgewas. Op 20 en 21 april organiseert Vogelbescherming Vlaanderen een mussentelweekend, om de toestand van de huismus beter in kaart brengen.

De strenge winter bracht veel vinken naar voederplaatsen. Daarnaast bracht het heel kleine aantal noten in de bossen meer noteneters, zoals gaaien, boomklevers en spechten, naar de tuinen.

14.000 tellers

Goed 14.000 deelnemers, of een verdubbeling in vergelijking met 2012, telden op 2 en 3 februari meer dan 500.000 vogels in hun tuin. Acteur Tom Van Dyck steunde de actie dit jaar.

Belga Archieffoto

Nu in het nieuws