Turtelboom: "Korte straffen worden binnen de drie weken uitgevoerd"

Turtelboom: Korte straffen worden binnen de drie weken uitgevoerd

Turtelboom: "Korte straffen worden binnen de drie weken uitgevoerd"

Print
Korte straffen tussen zes maanden en drie jaar worden sinds 12 maart binnen de drie weken worden uitgevoerd als het parket dat vraagt. Dat deelde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) donderdag mee in Brugge.

Momenteel worden de korte straffen onder de zes maanden niet uitgevoerd. Dat blijft voorlopig zo. Er is een stock van liefst 20.000 niet uitgevoerde straffen.

Anders is het voor de korte straffen tussen zes maanden en drie jaar. Die werden - ook vroeger - altijd uitgevoerd, tenminste als het parket daarom vroeg. Die korte straffen werden herleid tot een derde en daarna omgezet in elektronisch toezicht. De gestrafte bleef dan thuis met een enkelband, verbonden met de computer van justitie. Deze omzetting kon niet voor illegalen, EU-burgers en seksueel delinquenten.Er waren meerdere problemen:

Parket vraagt geen uitvoering

1. De parketten vroegen meestal de uitvoering van die korte straffen maar pas als in totaal meer dan drie jaar moest worden uitgezeten. Sommige gestraften kwamen nooit aan drie jaar en na vijf jaar is een straf verjaard. Hierdoor bleven sommige straffen onuitgevoerd. Hoeveel is niet geweten. Aan dit probleem wordt overigens niets veranderd.

Lange wachtlijsten

2. Als het parket om de uitvoering van een korte straf boven de zes maanden vroeg, dan gebeurde dat ook. Helaas moest men soms erg lang op een enkelband moest wachten. De wachttijden liepen op tot 18 maanden, zelfs tot twee jaar in het meest extreme geval, de pedofiele jeugdauteur Guy Laenen.

Maar al deze straffen werden wél uitgevoerd, zij het veel te laat. Er was echter een kolossale achterstand gegroeid. Hij bedroeg op 31 augustus 2012 nog 2.172 aanvragers.

Annemie Turtelboom nam zich voor om de wachttijden te verkorten en de wachtlijsten weg te werken. Er kwam een drastische vereenvoudiging van de procedure om een enkelband te krijgen: de vroeger verplichte maatschappelijke enquête werd de uitzondering. Ook EU-burgers krijgen voortaan een enkelband. En er werden 46 extra justitie-assistenten aangeworven. Hierdoor zakte de achterstand spectaculair tot 119 dossiers op 31 maart.

Wie nu tussen zes maanden en drie jaar cel krijgt zal nog slechts drie weken op zijn enkelband moeten wachten. Justitie hoopt dat de parketten ook onmiddellijk de uitvoering van die straffen zullen bevelen. Hierdoor moet de gevangenisbevolking met zo'n kleine 600 personen dalen. Nu zitten immers 1.000 kortgestraften in de cel. Die stock droogt op omdat de gevangenen vrijkomen. Er komen er in principe geen nieuwe meer bij, behalve illegalen en seksuele delinquenten met feiten tegen minderjarigen.

Rechters of minister?

3. Een derde probleem blijft dat de minister van justitie nog altijd beslist over de uitvoering van de korte straffen tot drie jaar. Al in 2006 besloot het parlement dat de strafuitvoeringsrechtbanken dat zouden moeten doen. Maar de uitvoering van die wet werd voortdurend uitgesteld, nu al tot in september 2015. Dat uitstel zal wellicht tot een afstel leiden. Als deze wet in voege treedt, zullen er minstens 7.000 mensen extra in de gevangenis zullen terechtkomen. "Dan ontploft het gevangeniswezen", zo hoor je bij Justitie.

Waarom? Omdat de procedure om een enkelband te krijgen bij de rechtbank veel complexer is en langer duurt dan bij de minister; omdat de rechtbank ieder dossier individueel bekijkt en er geen automatische omzetting van een celstraf in een enkelband is; omdat de rechtbanken doorgaans veel minder vrijlaten dan de minister; omdat nogal wat rechters vinden dat een celstraf niet zomaar kan worden omgezet in een enkelband.

Turtelboom boekt met haar beslissing zeker een succes in de strijd tegen de straffeloosheid, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Lees ook: Turtelboom wil alle korte straffen uitvoeren

De nieuwe wet op het elektronisch toezicht

JDW
Archieffoto

MEEST RECENT