"Overbodige wetten afschaffen is tijdverlies"

Paul Van Orshoven, professor publiek recht aan deKU Leuven, vindt dat parlementsleden zich beter met andere dingen bezighouden dan het afschaffen van overbodige wetten. "Tijdverlies. Bezigheidstherapie voor werkloze volksvertegenwoordigers", zei hij maandagavond in het VRT-journaal. "De definitie van een overbodige wet is dat die wet niemand hindert, en dan moet je daar je tijd niet in stoppen".

fvandervreken

De parlementaire commissie Wetsevaluatie opent voor het einde van de maand nog een website waarop burgers mogen signaleren welke wetten afgeschaft mogen of moeten worden. Tot nu toe signaleerde vooral het Grondwettelijk Hof en het college van procureurs-generaal welke wetten verouderd of overbodig zijn. Professor Van Orshoven vindt het belangrijker dat parlementsleden werken aan betere en meer sluitende wetten.

Belga

Foto: Photo News

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio