Acht militairen moesten vorig jaar uit buitenland terugkeren wegens wangedrag

Defensie moest vorig jaar acht Belgische militairen uit het buitenland terughalen wegens wangedrag. Zes van hen waren actief in Afghanistan, één in Libanon en één in Oeganda. Eén militair werd op staande voet ontslagen. Daarnaast vonden in 2012 ook 105 medische repatriaties plaats, zo blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Theo Francken opvroeg bij minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V).

awillems

"Militairen kunnen worden teruggestuurd omwille van verschillende redenen: wangedrag, weigering van bevel, postverlating, alcoholmisbruik of diefstal", verduidelijkt Francken. Een zogenaamde "blue flight" is echter geen tucht- maar een ordemaatregel. Eén militair werd na zijn terugkeer op staande voet ontslagen, voor een andere volstond een tijdelijke ambtsontheffing.

In 2008 ging het nog om vijftig teruggehaalde manschappen, maar de laatste jaren schommelde het aantal rond de tien.

Defensie haalde vorig jaar ook een honderdtal manschappen terug om medische redenen, 36 uit operatiezones en 69 uit oefenzones. Bij niemand werd het posttraumatisch stresssyndroom vastgesteld, klinkt het nog.

Belga