Onlangs gerestaureerde Sint-Ludgeruskerk met graffiti beklad

Vandalen bekladden tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de pas gerestaureerde Sint-Ludgeruskerk in Zele. Deken Alfons Willems is er het hart van in.

Picqueur Johan

Met blauwe graffiti werden woorden met weinig poëtische waarde op de prachtige barokke gevel gespoten. De Sint-Ludgeruskerk werd vier jaar lang aan een grondige restauratie onderworpen en werd pas in november vorig jaar opnieuw aan het publiek voorgesteld. "Deze baldadigheden doen enorm veel pijn", treurt deken Alfons Willems (64). "Eindelijk hebben we een mooie kerk en dan gebeurt zoiets. Vrijdagavond heb ik nog een een eucharistieviering opgedragen en toen heb ik niets opgemerkt. Het moet later op de avond of 's nachts gebeurd zijn."

Buurtbewoners hebben omstreeks 0.45u lawaai gehoord op het Marktplein, maar dat blijkt wel meer te gebeuren. Daarom schonken zij er geen aandacht aan.

De dader(s) spoot (spoten) de letters rechtover de dekenij, maar deken Willems zoekt daar geen provocatie achter. "Die kant van het Heilig Hartplein staan geen cafés en is er nauwelijks verkeer", merkt hij op. "Er is bijgevolg veel minder sociale controle. Ik heb geen flauw vermoeden wat de aanleiding hiervoor kan zijn. Er is de voorbije weken niets bijzonders gebeurd."

Deken Willems en de Kerkraad hebben bij de politie van Zele klacht ingediend tegen onbekenden. Die gaf hen het advies om de graffiti zo snel mogelijk te verwijderen omdat tekeningen een 'uitnodigend' effect hebben.

"Wij gaan ervan uit dat het vandalisme geen reactie is tegen de Kerk", zegt voorzitter van de Kerkraad Johan Anthuenis. "We hebben onze verzekering en de architect al ingelicht en om raad gevraagd. Het is geen sinecure om deze troep te verwijderen omdat de gevel uit een poreuze steen bestaat die we niet willen beschadigen. Toch zal de kerk over een week weer pronken als vanouds."

Johan Picqueur
Op de foto: Een diep geschokte deken Alfons Willems bij de aangerichte schade (foto: Geert De Rycke)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio