Waardevol bos in industriezone blijft grotendeels gevrijwaard

Het districtsbestuur heeft gedeeltelijk zijn slag thuisgehaald voor wat betreft de uitbreidingsplannen van transportfirma Essers in industriezone Ter Beke. Slechts 1,6 hectare van een waardevol bos mag gekapt worden. De resterende 3,6 hectare worden gevrijwaard.

Luyten Luk

Het college van burgemeester en schepenen nam deze beslissing nadat de Wilrijkse districtsraad unaniem een negatief advies had uitgebracht voor het kappen van een historisch waardevol bos met bomen van 150 jaar oud langs de Fotografielaan. De firma Essers wil er een extra magazijn bouwen. Het andere deel van het bos zou worden gekapt met het oog op archeologisch onderzoek.

“Te gek”, aldus districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) die spreekt namens de voltallige districtsraad. “Er is daar niet eens een project, waarom zou men dan een tweede ontbossingszone plannen alleen maar voor archeologisch onderzoek?”

De districtsraad zag dit als een verdoken stap om in de toekomst ook deze zone te laten inpalmen door Essers. Die dreiging is nu voorlopig afgewenteld.

Luk Luyten

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio