N-VA wil af van stadssecretaris

N-VA wil af van stadssecretaris

N-VA wil af van stadssecretaris

Print
Het gemeentedecreet moet ‘ontvet’ worden, want staat een efficiënt beleid in de weg, vindt N-VA. André Gantman (foto) pleit ook voor het vervangen van de stadssecretaris door een manager.

N-VA-fractieleider André Gantman roept alle partijen in het Vlaams Parlement, meerderheid en oppositie, op om het gemeentedecreet te moderniseren. “Dat gemeentedecreet bevat ondertussen zoveel bijkomende bepalingen, regeltjes en reglementen, dat het een efficiënt beleid in de weg staat”, zegt Gantman. “Vooral op het vlak van ruimtelijke ordening is dat te merken, door jarenlang aanslepende procedures en het risico op fouten, maar ook voor doodgewone dossiers is er veel te veel administratie nodig.”

Naast het ‘ontvetten’ van het gemeentedecreet wil de N-VA ook de functie van stadssecretaris herzien. “De primaire taak van een stadssecretaris nu is zien of de regels van openbaar bestuur wel gevolgd worden. Dat is een negentiende-eeuwse invulling. Daarom pleit ik voor een manager aan het hoofd van de stedelijke administratie. Een manager die vertrekt vanuit de belangrijkste doelstelling, namelijk een efficiënte dienstverlening voor de burger, en die daarop ook geëvalueerd wordt. Die man of vrouw moet niet per se uit het ambtenarenkorps komen. Het opvolgen van de regels van openbaar bestuur kan dan door de juridische dienst gebeuren.”

Wim Daeninck

Foto: JVDP

Lees het hele artikel in de weekendkrant van Gazet van Antwerpen - editie stad

MEEST RECENT