Wat verandert er op 1 april?

Wat verandert er op 1 april?

Wat verandert er op 1 april?

Print
Goedkopere medicijnen, duurdere identiteitskaarten,... De maandwisseling zal opnieuw gevolgen hebben voor uw portefeuille. Wij geven alvast een overzicht van wat er zoal verandert vanaf vandaag.

Goedkopere geneesmiddelen

Generieke geneesmiddelen worden op 1 april gemiddeld zo'n 3,2 procent goedkoper. Daarmee zet de prijsdaling van deze geneesmiddelen zich verder door. Voor niet-generieke geneesmiddelen komt er eveneens een, door de regering aan de farmaceutische sector opgelegde, daling.

De prijsdaling voor niet-generieke geneesmiddelen komt er nadat tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar werd afgesproken dat farmabedrijven hun prijzen over de hele lijn met 1,95 procent moesten verlagen. Ze zakten nog verder door de verplichte vergelijking met de prijzen in zes Europese landen. Daardoor dalen op 1 april 2.500 medicamenten in prijs. De prijsdaling kan oplopen tot 50, 60 en zelfs 70 procent.

Voor de patiënten zal die besparing goed tien miljoen euro opleveren. Voor de sociale zekerheid komt de meeropbrengst op 89 miljoen euro.

Duurdere identiteitsbewijzen

Vanaf 1 april worden de Belgische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten duurder. Vanaf dan kost een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart via de normale procedure minstens 15 euro, tegenover minimum 12 euro tot en met eind maart. Bij een spoedprocedure wordt dat minstens 116 euro, en bij een extreme spoedprocedure 180 euro.

Ook het Kids-ID wordt duurder en kost voortaan 6 euro in plaats van 3 euro. Bij een spoedprocedure en extreme spoedprocedure wordt dat respectievelijk minimum 109 en 173 euro.

De FOD Binnenlandse Zaken specificeert dat de prijs voor de gemeenten drie euro duurder wordt, niet noodzakelijk voor de burgers. De gemeenten bepalen zelf of en wanneer zij de prijzen verhogen. Ze kunnen bij deze prijs eventueel ook nog gemeentetaks toevoegen.

Zelfstandigen krijgen hoger minimumgezinspensioen

Het minimumgezinspensioen van zelfstandigen wordt vanaf 1 april gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Dat betekent dat het gezinspensioen van een zelfstandige na een volledige loopbaan vanaf april 1.386,40 euro per maand bedraagt, of exact evenveel als binnen het stelsel van de werknemers.

In vergelijking met tien jaar geleden steeg het minimumpensioen op jaarbasis met 6.800 euro.

Voor alleenstaande zelfstandigen verandert er voorlopig niets.

Elektronische kaart voor ambulante handelaars

Vanaf 1 april kunnen ambulante handelaars een elektronische leurkaart aanvragen. De kaart kost 13 euro en moet misbruiken, fraude of oneerlijke concurrentie in de sector tegengaan.

Naar schatting 42.000 à 43.000 huis-aan-huisverkopers en marktkramers zullen de kaart binnenkort verplicht op zak moeten hebben.

Landbouwkrediet en Centea worden Crelan

Landbouwkrediet nam in juli 2011 Centea over en de nieuwe bank Crelan wordt op 1 april officieel boven de doopvont gehouden. De namen en logo's van Landbouwkrediet en Centea verdwijnen vanaf dan langzaamaan uit het straatbeeld.

FiVr
Archieffoto's