Gouverneur schorst Antwerpse retributie vreemdelingen

Gouverneur Cathy Berx beslist het besluit van de Antwerpse gemeenteraad over het heffen van een retributie van 250 euro op de eerste inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine te schorsen. Zij baseert zich op verschillende wetgevingen, zowel federaal als Europees.

ikerremans

Zowel gemeenteraadslid Yasmine Kherbache (sp.a) als raadslid Meyrem Almaci (Groen) dienden klacht in bij de gouverneur over de retributie voor vreemdelingen. Na omstandig onderzoek oordeelt gouverneur Cathy Berx nu dat er gegronde redenen zijn om het gemeenteraadsbesluit te schorsen, aldus een persbericht van de provincie Antwerpen.

Talloze vorderingen

Volgens Berx is het reglement zoals het nu is uitgeschreven in strijd met de Grondwet en het Europees recht, en houdt het in werking treden ervan het risico in dat België voor het Hof van Justitie wordt gedaagd wegens schending van het EU-recht.

Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies".

Lees hier het volledige schorsingsbesluit.

Homans betreurt meerkost

Antwerps schepen voor loketten Liesbeth Homans (N-VA) neemt akte van de beslissing van de gouverneur. Het Antwerpse schepencollege keurde de loketretributie voor de eerste inschrijving van vreemdelingen goed op 8 februari. Homans erkent dat het reglement geen rekening houdt met de federale wet van 1968 tot afschaffing van de verblijfsbelasting voor vreemdelingen. "Maar er is de juridische werkelijkheid, en de feitelijke werkelijkheid", zegt ze. "Die laatste is hiermee niet veranderd."

Homans betreurt ten zeerste dat de stad Antwerpen hierdoor geen passend antwoord kan bieden op de enorme administratieve meerkost die het inschrijven van 11.000 nieuwkomers per jaar met zich meebrengt. Die reële kost bedraagt gemiddeld 330 euro per dossier. Een factuur die de schepen "niet wil en ook niet zal doorrekenen aan alle Antwerpenaars". Het stadsbestuur zal deze kwestie nu verder met haar advocaten bekijken.

"Ik heb geprobeerd om een eerlijke verdeling in te voeren voor de dossierkosten die de stad moet maken om nieuwkomers in te schrijven, met die reële dossierkost als enig criterium", zegt Homans nog. "De maatregel maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten en discrimineert niet tussen EU-burgers en mensen van buiten de EU. Bovendien ga ik er niet zomaar vanuit dat nieuwkomers die zich in Antwerpen willen vestigen, per definitie te arm zijn om de retributie te kunnen betalen."

SVW

MEER OVER Cathy Berx