Gouverneur Berx schorst retributie vreemdelingen

Gouverneur Cathy Berx beslist het besluit van de Antwerpse gemeenteraad over het heffen van een retributie van 250 euro op de eerste inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine te schorsen. Zij baseert zich op verschillende wetgevingen, zowel federaal als Europees.

ikerremans

Zowel gemeenteraadslid Yasmine Kherbache (sp.a) als raadslid Meyrem Almaci (Groen) dienden klacht in bij de gouverneur over de retributie voor vreemdelingen. Na omstandig onderzoek oordeelt gouverneur Cathy Berx nu dat er gegronde redenen zijn om het gemeenteraadsbesluit te schorsen, aldus een persbericht van de provincie Antwerpen.

Talloze vorderingen

Volgens Berx is het reglement zoals het nu is uitgeschreven in strijd met de Grondwet en het Europees recht, en houdt het in werking treden ervan het risico in dat België voor het Hof van Justitie wordt gedaagd wegens schending van het EU-recht.

Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies".

Lees hier het volledige schorsingsbesluit.

Lees ook: Almaci (Groen) tevreden over beslissing gouverneur En: Homans (N-VA) betreurt schorsing retributie

SVW

MEER OVER Cathy Berx