Strengere controles op ziekteverzuim bij ambtenaren

Strengere controles op ziekteverzuim bij ambtenaren

Strengere controles op ziekteverzuim bij ambtenaren

Print
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V, foto) neemt nieuwe maatregelen om het ziekteverzuim bij federale ambtenaren tegen te gaan. Dat ligt nog altijd hoger dan in de privé.

De controles worden verbreed en hij verscherpt het systeem van ‘disponibiliteit’. “De belastingdruk is hoog.De mensen hebben dan ook recht op een correcte dienstverlening door de overheid”, zegt hij in een gesprek met onze redactie.

Er zijn belangrijke regionale verschillen in het ziekteverzuim door federale ambtenaren. Het is het laagst in West-Vlaanderen en het hoogst in Henegouwen. Limburg staat op de vijfde plaats. Voor elke dag ziekteverzuim in West-Vlaanderen, zijn het er 1,52 in Henegouwen of 52 procent meer. In Limburg gaat het om 14 procent meer. Hierbij is rekening gehouden met de verhoudingen.

Over welke maatregelen het precies gaat, lees u vandaag in uw krant.

ED
Foto PN

Nu in het nieuws