N-VA vraagt dringende maatregelen rond omleiding Goormansstraat

N-VA vraagt dringende maatregelen rond omleiding Goormansstraat

N-VA vraagt dringende maatregelen rond omleiding Goormansstraat

Print
Zandhoven - De N-VA fractie in de gemeenteraad van Zandhoven heeft de afgelopen dagen vele vragen en opmerkingen gekregen van de mensen uit Groot- Zandhoven over de omleiding voor de werkzaamheden in de Goormansstraat, laten ze in een persbericht weten. "Wij betreuren de minimale aandacht voor inwoners en middenstanders van Pulderbos. Tevens dringen wij aan op een herziening van het verkeersplan en betere wegsignalisatie voor de wegomleiding die nog 7 maanden gaat duren", aldus N-VA.
Via een mail aan het schepencollege probeert N-VA toch nog iets te wijzigen. "De N-VA heeft de voorbij week nogmaals moeten constateren dat er een zeer gebrekkige en onvolledige communicatie werd gevoerd over de minder hindermaatregelen die werden getroffen naar aanleiding van de werken in de Goormansstraat. Zo blijkt dat velen niet op de hoogte waren dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zou zijn tussen de Langestraat en Pulderbos dorp via de Goormansstraat", klinkt het in de brief aan het schepencollege.

"(...) In de afgelopen week zijn borden en situaties dagelijks veranderd en nog zijn er vele onduidelijkheden. De verontwaardiging groeit dan ook elke dag . De N-VA stelt een volledige evaluatie van het verkeersplan voor om de gemoederen te bedaren en ongevallen te voorkomen. Wij vragen naast aanpassingen ook een periodieke evaluatie waar alle inwoners en middenstanders bij betrokken worden."

"Ook hebben wij nog enkele bezorgde vragen ivm de timing en beperkingen van ongemak voor de handelaars: -Wordt tijdens fase 2 (Kapelstraat) de Goormansstraat terug - desnoods in één richting - opengesteld voor auto's ?
-Kan de Goormansstraat ook opengesteld worden voor auto's - desnoods in één richting - tijdens de weekends, verlengde weekends en bouwverlof ?"

Schepen voor Openbare Werken Rudi Willems (CD&V) vindt de kritiek ongegrond en zelfs ongepast. "Het gebrek aan communicatie deel ik niet. Integendeel, wij hebben twee hoorzittingen georganiseerd voor de betrokken bewoners, wij hebben de werkzaamheden twee keer in het gemeenteblad aangekondigd en ook de kranten hebben erover bericht. Bovendien is het ook in de gemeenteraad besproken geweest."

"Dat de signalisatie te wensen zou overlaten, laat ik voor rekening van N-VA. Wij hebben het weloverwogen advies van de politie gevolgd. Die mensen zullen hun job wel kennen, zeker? Wij hebben inderdaad de voorbije week nog aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld een aanduiding van overstekende fietsers aan de kruising Herdersweg-Molenheide en ook de verplichte omleiding voor fietsers via de Witte Hoeve. Spijtig genoeg stellen wij bijvoorbeeld bij die laatste omleiding via de Witte Hoeve vast dat geen kat die neemt, maar daar kunnen wij toch niets aan doen?"

N-VA klaagt ook de onduidelijkheid aan. Zo kan het plaatselijk verkeer dat vanuit Zandhoven richting Pulderbos rijdt nog gewoon doorrijden, omdat de baan achteraan niet volledig afgesloten is tegen het Dorp. "Dat klopt, maar dat komt omdat wij verplichte doorgang moeten verlenen voor hulpvoertuigen zoals de brandweer of ambulance. Zij moeten kunnen doorrijden. Het is schaamteloos hoeveel gewone chauffeurs hiervan misbruik maken. Hoewel er onderweg in de Goormansstraat drie borden staan dat de doorgang enkel voor plaatselijk verkeer bestemd is, rijden veel chauffeurs er gewoon door richting dorp. Ik heb er een tijdje de wacht gehouden, en niemand van die chauffeurs durfde mij in de ogen te kijken, ze weten perfect dat ze in overtreding zijn maar trekken zich er niks van aan."

Zelfde situatie aan de overgang van de Kruisdreef en de N14, waar het verkeer dat vanuit de Kruisdreef komt verplicht eerst naar rechts moet draaien en pas via de rotonde aan de brug van de E34 in Zoersel naar links mag rijden. "Hoeveel mensen daar gewoon toch rechtdoor rijden om links af te slaan is onvoorstelbaar", stelt schepen Willems vast. "Zelfs een bus van De Lijn flikte het. Dat konden wij met eigen ogen vaststellen. Daarom willen wij op de omleidingsroute nog strenger controleren, ook op snelheid. De politie zal geen compassie hebben met deze overtreders die de andere weggebruikers door hun gedrag in gevaar brengen."

Schepen Willems ziet geen heil in de vraag van N-VA om tijdens het bouwverlof of op feestdagen en in het weekend wel het verkeer in één richting door te laten over de Goormansstraat. "Wij hebben dit met de politie besproken, en het zou te veel onduidelijkheid creëren. Ook de mogelijkheid om na 19u bijvoorbeeld de Goormansstraat in één richting op te stellen, werd besproken, maar niet weerhouden. Waar ik nog geen uitspraken over wil doen en dus de mogelijkheid openhoud, is de vraag van N-VA om in de tweede fase van de werkzaamheden de Goormansstraat gedeeltelijk weer open te stellen", aldus Willems.

KMa
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio