Gemeentebestuur schendt het gemeentedecreet

Bij de aanstelling van Marc Bellinkx als afgevaardigde voor IVEKA maakte het gemeentebestuur een fout. Marleen Van den Eynde (Vlaams belang) vernam dit in het Vlaams Parlement.

Philippe Desmet

Marc Bellinkx (Sander) is geen gemeenteraadslid, maar werd wel voorgedragen om in het regionaal bestuurscomité van IVEKA te zetelen. "Dit kan alleen als de deskundigheid van de kandidaat schriftelijk wordt toegelicht. Dit is niet gebeurd," zegt Marleen Van den Eynde (Vlaams Belang). Op de parlementaire vraag van Van den Eynde antwoordde Geert Bourgeois (N-VA) dat een mondelinge toelichting niet volstaat.

Vlaams Belang zal geen klacht indienen, maar vraagt wel dat de wetgeving in de toekomst meer gerespecteerd wordt.

Vanuit het bestuur meldt Joost Fillet (Sander) dat er ook drie kandidaten van de oppositie zijn afgevaardigd in de intercommunales. "Dat is een belangrijker politiek feit dan een eventuele hapering wat de formaliteiten betreft."

Volgens raadslid Luc Blommaerts (CD&V) kan het gemeentebestuur die schriftelijke motivatie niet voorleggen, omdat de kandidatuur van Bellinkx op drijfzand is gebouwd: "Fillet kan geen enkel diploma of attest voorleggen, alleen het feit dat de man geïnteresseerd is in de energieproblematiek geldt als aanbeveling."

Philippe Desmet

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio