"Psychiatrische expertise wordt kwaliteitsvoller met nieuwe wet"

Psychiatrische expertise wordt kwaliteitsvoller met nieuwe wet

"Psychiatrische expertise wordt kwaliteitsvoller met nieuwe wet"

Print
De interneringswet die al werd goedgekeurd in 2007 maar nog niet is uitgevoerd, kan ervoor zorgen dat een tegensprekelijke psychiatrische expertise niet tijdens maar vóór een proces kan plaatsvinden. Dat zegt Inge Jeandarme, coördinatrice van het Kenniscentrum voor Forensische Psychiatrie (KeFor) uit Rekem, zaterdag.

De voorzitter van het assisenhof in Gent, Koen Defoort, had na afloop van het proces van Kim De Gelder de politiek opgeroepen om werk te maken van de uitvoering van de wet.

De bewuste wet breidt de mogelijkheden van de forensische psychiatrie uit door onder meer criteria voor experten te bepalen en hogere kwaliteitseisen aan de expertise te stellen. Ze wordt momenteel wel herschreven na kritiek vanuit het werkveld.

Kwaliteitsvollere expertise

Jeandarme vermoedt dat er wellicht geen impact was geweest op de uitkomst van het proces-De Gelder als de wet al uitgevoerd was. "Maar hogere kwaliteitseisen zouden wel degelijk invloed gehad hebben. Een tegensprekelijke psychiatrise expertise had bijvoorbeeld niet tijdens, maar voor het proces kunnen plaatsvinden. Zo was een uniforme en kwaliteitsvollere expertise tot stand gekomen."

Volgens Jeandarme sleept de uitvoering van de wet niet alleen aan omdat ze herschreven wordt, maar spelen ook financiële motieven mee. "Als er meer criteria komen, zullen de honoraria voor de gerechtspsychiaters verhoogd moeten worden."

Observatiecentra

Hetzelfde geldt voor observatiecentra, zegt Jeandarme. Ook daarvoor werd gepleit tijdens het proces. Nu de ministerraad vrijdag heeft beslist dat er een overheidsopdracht komt voor de uitbating van een centrum voor geïnterneerden in Gent, lijkt er beterschap in zicht. Maar Jeandarme is bang dat het een "veredelde" gevangenis wordt bij gebrek aan voldoende financiering.

Gradaties van toerekeningsvatbaarheid

Jeandarme, die ook pleit voor een systeem met meerdere gradaties van toerekeningsvatbaarheid, spreekt van een "totaal" gebrek aan interesse. "En ik vrees dat de toegenomen belangstelling, door het proces-De Gelder, maar van korte duur zal zijn. België is overigens al meermaals op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg omdat geïnterneerden nog steeds in de gevangenissen zitten."

De minister van Justitie wou zaterdag voorlopig niet reageren op de oproep van de Gentse assisenvoorzitter.

Foto: Tony Van Galen
Inge Jeandarme, coördinatrice van het Kenniscentrum voor Forensische Psychiatrie (KeFor)

Lees ook:

Nu in het nieuws